Đảng tiền phong, phải có kỷ luật nghiêm minh

Gần đây, trên một số trang mạng xã hội xuất hiện các bài viết có nội dung xấu độc, bình luận xuyên tạc việc Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận và đề nghị xử lý kỷ luật đối với ông Chu Hảo, nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Từ một việc xử lý kỷ luật Đảng đối với đảng viên, các bài viết cố tình bóp méo, kích động, đẩy vấn đề lên thành một hình thức đàn áp theo kiểu cách mạng văn hóa của thế kỷ 21, rằng “Đảng đánh vào trí thức yêu nước, có tài, có tâm, Đảng kỳ thị đội ngũ trí thức”.

Những bài viết kiểu như thế trên một số trang mạng xã hội là một thủ đoạn nham hiểm của các thế lực thù địch nhằm xuyên tạc, bóp méo sự thật, hướng lái dư luận hiểu sai bản chất của việc thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm khuyết điểm. Cần phải chỉ rõ rằng, việc xem xét, thi hành kỷ luật đảng đối với ông Chu Hảo là thể hiện tính nghiêm minh của Đảng Cộng sản Việt Nam. Một đảng tiền phong, để có sức chiến đấu cao thì phải muôn người như một, Đảng phải có kỷ luật sắt, mọi đảng viên của đảng phải phục tùng và chấp hành nghiêm chỉnh kỷ luật đảng, nói và làm đúng với cương lĩnh, điều lệ, nghị quyết của Đảng.

Ông Chu Hảo là một đảng viên, nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, quá trình công tác, ông cũng đã có những đóng góp cho đất nước, nhất là trong lĩnh vực khoa học, công nghệ. Những đóng góp của ông Chu Hảo đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận, giao trọng trách là Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Tuy nhiên, sau khi nghỉ hưu, nhất là thời gian gần đây, ông đã có những dấu hiệu “tự diễn biến”, ‘tự chuyển hóa”, vi phạm các nguyên tắc, quy định của Đảng; vi phạm về những điều đảng viên không được làm. Với cương vị là Tổng Biên tập, Giám đốc Nhà xuất bản Tri thức, ông Chu Hảo đã lựa chọn, biên tập, xuất bản nhiều cuốn sách có nội dung sai phạm, trái với quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, vi phạm Luật Xuất bản, bị các cơ quan chức năng xử lý, thu hồi và tiêu hủy. Tham gia ký vào các thư kiến nghị, thư ngỏ và có nhiều bài viết trên báo chí trong nước và nước ngoài,  trên mạng xã hội như “Kiến nghi về sửa đổi Hiến pháp 1992”, nội dung đòi bỏ Điều 4 Hiến pháp, yêu cầu đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập, đòi phi chính trị đối với lực lượng vũ trang. “Thư ngỏ gửi Ban Chấp hành Trung ương và toàn thể đảng viên Đảng Cộng sản”, nội dung thư ngỏ cho rằng, Đảng đã dẫn dắt dân tộc đi theo đường lối sai lầm về xây dựng chủ nghĩa xã hội cùng với bộ máy cầm quyền, quan liêu, tha hóa và đưa đất nước lâm vào khủng hoảng toàn diện. “Thư kiến nghị về Luật An ninh mạng”, trong đó kiến nghị bãi bỏ hoàn toàn một số điều của luật này

Như vậy, ông Chu Hảo đã vi phạm Quy định những điều đảng viên không được làm, có những bài viết, phát ngôn với nội dung trái với Cương lĩnh chính trị, Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Mặc dù được tổ chức đảng nhắc nhở nhiều lần, nhưng ông Chu Hảo không sửa chữa, mà còn cố tình vi phạm và mang tính hệ thống, biểu hiện rõ sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, ‘tự chuyển hóa”. Những vi phạm của ông Chu Hảo là rất nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng, tác động xấu đến tư tưởng xã hội, đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật.

Ông Chu Hảo, hay bất kỳ đảng viên nào, đã là đảng viên, thì phải chấp hành kỷ luật đảng, là trí thức, hiểu biết rộng, càng nên tự giác chấp hành kỷ luật. Nếu đảng viên nào không tán thành cương lĩnh, điều lệ, nghị quyết của Đảng, đương nhiên không còn xứng đáng đứng trong đội ngũ chiến sĩ cách mạng tiên phong của Đảng. Việc Ủy ban Kiểm tra Trung ương tiến hành kiểm tra và đề nghị xử lý kỷ luật đối với ông Chu Hảo là đúng đắn, thể hiện sự nghiêm minh của một chính Đảng cách mạng chân chính. Chỉ có những thế lực thù địch, những phần tử bất mãn chính trị mới lợi dụng, xuyên tạc, bóp méo sự thật, hướng lái dư luận thành chuyện, Đảng kỳ thị đội ngũ trí thức, nhằm hạ thấp uy tín của Đảng, cố tình phá hoại nguyên tắc tổ chức của Đảng. Những thủ đoạn đó cần phải kiên quyết vạch trần, đấu tranh và bác bỏ./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

13 thoughts on “Đảng tiền phong, phải có kỷ luật nghiêm minh

 • 26 Tháng Mười Một, 2018 at 6:59 sáng
  Permalink

  Ông Chu Hảo – 1 trí thức – nhưng lại có những hành động và việc làm không hề tri thức

  Reply
 • 26 Tháng Mười Một, 2018 at 1:44 chiều
  Permalink

  Đã là Đảng viên thì phải chấp hành nghiêm quy định và điều lệ Đảng. Nếu không chấp hành nghiêm túc thì việc bị kỷ luật và khai trừ khỏi Đảng là việc đương nhiên.

  Reply
 • 26 Tháng Mười Một, 2018 at 2:27 chiều
  Permalink

  Các thế lực thù địch càng bóp méo, xuyên tạc sự kiện Chu Hảo, càng chứng tỏ sự nghiêm minh trong thi hành kỷ luật của Đảng ta

  Reply
 • 26 Tháng Mười Một, 2018 at 3:23 chiều
  Permalink

  Việc kỷ luật một đảng viên nói chung, hay vụ việc kỷ luật Giaso sư Chu Hảo đều được xem xét rất kỹ lưỡng, qua nhiều khâu, nhiều cấp để đánh giá. Tùy theo mức độ vi phạm của Đảng viên để xem xét kỷ luật. Chắc chắn sự việc kỷ luật Giáo sư Chu Hảo đã được Uỷ ban Kiểm tra TW xem xét cụ thể, thấu tính đạt lý. Mọi người hãy cảnh giác với các âm mưu xuyên tạc kết quả kiểm tra và thi hành kỷ luật đối với Giáo sư Chu Hảo của Uỷ ban Kiểm tra TW.

  Reply
 • 26 Tháng Mười Một, 2018 at 3:32 chiều
  Permalink

  Việc Ủy ban Kiểm tra Trung ương tiến hành kiểm tra và đề nghị xử lý kỷ luật đối với ông Chu Hảo là đúng đắn, thể hiện sự nghiêm minh của một chính Đảng cách mạng chân chính.

  Reply
 • 27 Tháng Mười Một, 2018 at 7:50 sáng
  Permalink

  Những vi phạm của ông Chu Hảo là rất nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng, tác động xấu đến tư tưởng xã hội, đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật.

  Reply
 • 27 Tháng Mười Một, 2018 at 8:00 sáng
  Permalink

  Ông Chu Hảo là một đảng viên, tuy nhiên, sau khi nghỉ hưu, nhất là thời gian gần đây, ông đã có những dấu hiệu “tự diễn biến”, ‘tự chuyển hóa” vi phạm các nguyên tắc, quy định của Đảng; vi phạm về những điều đảng viên không được làm, ông biên tập, xuất bản nhiều cuốn sách có nội dung sai phạm, trái với quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, vi phạm Luật Xuất bản, bị các cơ quan chức năng xử lý, thu hồi và tiêu hủy

  Reply
 • 28 Tháng Mười Một, 2018 at 7:02 sáng
  Permalink

  Những thủ đoạn đó cần phải kiên quyết vạch trần, đấu tranh và bác bỏ.

  Reply
 • 28 Tháng Mười Một, 2018 at 9:03 sáng
  Permalink

  Kỷ luật Đảng thật là nghiêm minh và không có vùng cấm!. Tôi rất đồng tình ủng hộ quyết định kỷ luật Đảng đối với ông Chu Hảo, một đảng viên, tri thức đã tha hóa về chính trị, tư tưởng!.

  Reply
 • 28 Tháng Mười Một, 2018 at 1:50 chiều
  Permalink

  Những vi phạm của ông Chu Hảo là nghiêm trọng, việc thi hành kỷ luật đối với ông là khách quan, thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật. Quan điểm của đảng ta xử lý kỷ luật không có vùng cấm, sai đến đâu sử lý kỷ luật đến đó. Tôi đồng tình và ủng hộ việc kỷ luật trên, thể hiện sự nghiêm minh của đảng ta.

  Reply
 • 3 Tháng Mười Hai, 2018 at 8:01 sáng
  Permalink

  Chu Hảo đã vi phạm Quy định những điều đảng viên không được làm, có những bài viết, phát ngôn với nội dung trái với Cương lĩnh chính trị, Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Vậy mà vẫn có kẻ ăn không nói có, cố tình bao biện, xuyên tạc.

  Reply
 • 4 Tháng Mười Hai, 2018 at 9:23 chiều
  Permalink

  Mọi công dân được quyền bình đẳng trước pháp luật. Dù là ai vi phạm pháp luật đều phải bị trừng phạt. Việc Ủy ban Kiểm tra Trung ương tiến hành kiểm tra và đề nghị xử lý kỷ luật đối với ông Chu Hảo là đúng đắn, thể hiện sự nghiêm minh của một chính Đảng cách mạng chân chính

  Reply
 • 11 Tháng Mười Hai, 2018 at 7:02 sáng
  Permalink

  Việc Ủy ban Kiểm tra Trung ương tiến hành kiểm tra và đề nghị xử lý kỷ luật đối với ông Chu Hảo là đúng đắn, thể hiện sự nghiêm minh của một chính Đảng cách mạng chân chính.

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.