Khai trừ ra khỏi Đảng ông Chu Hảo là tất yếu khách quan

Tại Kỳ họp 31, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét, thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Chu Hảo, Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Tri thức, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, nguyên thành viên Hội đồng Trung ương Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, do có những vi phạm nghiêm trọng kỷ luật Đảng, pháp luật Nhà nước diễn ra trong thời gian dài, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, tác động xấu tới tư tưởng xã hội.

Lợi dụng vấn đề này, những ngày qua, các thế lực thù địch, phản động tán phát nhiều bài viết trên không gian mạng, có nội dung tuyên truyền, xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Một số ý kiến bày tỏ quan điểm trái chiều, kiến nghị UBKT Trung ương xem xét lại quyết định kỷ luật ông Chu Hảo và những đảng viên tuyên bố “bỏ Đảng” để ủng hộ Chu Hảo, thì đây đều là những trường hợp suy thoái về tư tưởng chính trị, không giữ được phẩm chất cách mạng của người đảng viên, đang từng bước từ bỏ lập trường đúng đắn, rơi vào ngả nghiêng, dao động, biến chất, cần phải kiên quyết đưa ra khỏi Đảng. Chúng ta phải hết sức cảnh giác với những âm mưu lợi dụng sự việc này để chống Đảng, chống chế độ.

Thứ nhất, việc thi hành kỷ luật Đảng, kịp thời đưa ra khỏi Đảng những người không đủ tiêu chuẩn là yêu cầu khách quan, là nguyên tắc trong xây dựng Đảng.

Nguyên tắc xây dựng Đảng đã chỉ rõ: “Đảng kết nạp những người ưu tú của giai cấp công nhân, nhân dân lao động vào Đảng, kịp thời đưa những người không đủ tiêu chuẩn đảng viên ra khỏi Đảng”. Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, Đảng Cộng sản Việt Nam thẳng thắn nhìn vào sự thật, đánh giá đúng sự thật và kiên quyết khắc phục những yếu kém, hạn chế, khuyết điểm để làm tròn “sứ mệnh”, đồng thời giữ nghiêm kỷ luật Đảng, kịp thời đưa ra khỏi Đảng những người không đủ tiêu chuẩn đảng viên, đây là việc làm tất yếu.

Việc ông Chu Hảo bị khai trừ ra khỏi Đảng và một số đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị hùa theo, tuyên bố bỏ Đảng không phải là thất bại của Đảng, không hề làm cho Đảng yếu đi, mà trái lại sẽ làm cho Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, giữ vững vai trò lãnh đạo của một Đảng cách mạng tiền phong. Đây cũng là bài học chung cho cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái và bài học đắt giá cho tổ chức đảng trực tiếp quản lý đảng viên, đã để cho những kẻ cơ hội chính trị mượn tính chính danh, tư cách “hợp pháp” để làm những việc sai trái quá lâu trong tổ chức đảng mà không có biện pháp xử lý kịp thời, dứt điểm.

Thứ hai, việc kỷ luật ông Chu Hảo là đúng nguyên lý cơ bản về xây dựng Đảng

Trước hết, quyết định kỷ luật đảng viên Chu Hảo căn cứ vào Điều lệ Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, căn cứ vào kết luận của cơ quan chức năng về sai phạm của ông Chu Hảo. Từ năm 2005, ông Chu Hảo nghỉ hưu (không còn là Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ) và chuyển sang công tác ở Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

Với cương vị là Tổng Biên tập, Giám đốc Nhà xuất bản Tri thức, ông đã lựa chọn, biên tập, xuất bản nhiều cuốn sách có nội dung sai phạm, trái quan điểm, chủ trương đường lối của Đảng. Đặc biệt, từ năm 2009 đến năm 2018, ông Chu Hảo tiếp tục xuất bản những cuốn sách có nội dung vi phạm, trong đó có 2 cuốn nội dung vi phạm về chính trị, tư tưởng bị cấm phát hành; 17 cuốn sách sai phạm ở mức độ ít nghiêm trọng và 5 cuốn không được phép tái bản. Bên cạnh đó, việc nói, viết và làm theo Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, Nghị quyết, chỉ thị của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Theo đó, ông Chu Hảo đã có biểu hiện vi phạm hết sức nghiêm trọng kỷ luật Đảng, pháp luật Nhà nước.

Trước tình hình đó, đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương đã mời ông Chu Hảo đến làm việc, trao đổi, phân tích, làm rõ những hành vi vi phạm và yêu cầu chấm dứt vi phạm nhưng Ông vẫn tiếp tục vi phạm, tiếp tục sáng lập, tham gia các hội, nhóm, diễn đàn, câu lạc bộ và các tổ chức khác và có các hoạt động để truyền bá, tư tưởng quan điểm sai trái của mình. Theo đó, ông Chu Hảo đã mắc phải nhiều sai phạm có tính hệ thống, kéo dài, tư cách đạo đức cách mạng của người đảng viên bị xuống cấp, không giữ được lập trường tư tưởng chính trị, rơi vào “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Như vậy, Đảng Cộng sản Việt Nam quyết định kỷ luật ông Chu Hảo là đúng với Điều lệ Đảng, là công việc của nội bộ Đảng, đây hoàn toàn không phải là “tuyên chiến” với tầng lớp trí thức như luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. Chúng ta cần nhìn nhận sự việc khách quan, toàn diện, lịch sử và kiên quyết đấu tranh, vạch trần những luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

9 thoughts on “Khai trừ ra khỏi Đảng ông Chu Hảo là tất yếu khách quan

 • 30 Tháng Mười Một, 2018 at 7:45 sáng
  Permalink

  quyết định kỷ luật ông Chu Hảo là đúng với Điều lệ Đảng. Chúng ta cần nhìn nhận sự việc khách quan, toàn diện, lịch sử và kiên quyết đấu tranh, vạch trần những luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc của các thế lực thù địch.

  Reply
 • 3 Tháng Mười Hai, 2018 at 7:53 sáng
  Permalink

  Chu Hảo không chấp hành pháp luật, Điều lệ Đảng, thì việc bị bị khai trừ Đảng là đương nhiên

  Reply
 • 3 Tháng Mười Hai, 2018 at 8:42 sáng
  Permalink

  Là một đảng viên nhưng lại không yêu Đảng, không có tinh thần đóng góp xây dựng Đảng thì khai trừ ra khỏi Đảng là đúng rồi.

  Reply
 • 3 Tháng Mười Hai, 2018 at 3:16 chiều
  Permalink

  Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như một cơ thể sống. Tuân thủ quy luật đào thải. Việc khai trừ ông Chu Hảo là một sự đào thải các chất cặn bã ra khỏi cơ thể. Sự đào thải đó sẽ làm cho Đảng tốt lên, mạnh lên

  Reply
 • 4 Tháng Mười Hai, 2018 at 8:45 sáng
  Permalink

  Chu Hảo đáng ra phải kỷ luật từ lâu rồi mới phải!. Đây là bài học cho những tri thức có tài mà thiếu tâm với nhân dân và dân tộc!.

  Reply
 • 5 Tháng Mười Hai, 2018 at 8:11 sáng
  Permalink

  Kẻ suy thoái về chính trị tư tưởng như ông thì việc khai trừ khỏi đảng là hoàn toàn chính xác.

  Reply
 • 5 Tháng Mười Hai, 2018 at 8:27 sáng
  Permalink

  Chúng ta cần nhìn nhận sự việc khách quan, toàn diện, lịch sử và kiên quyết đấu tranh, vạch trần những luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận

  Reply
 • 12 Tháng Mười Hai, 2018 at 7:02 sáng
  Permalink

  Chúng ta cần nhìn nhận sự việc khách quan, toàn diện, lịch sử và kiên quyết đấu tranh, vạch trần những luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận

  Reply
 • 17 Tháng Mười Hai, 2018 at 8:10 chiều
  Permalink

  Chu Hảo đã mắc phải nhiều sai phạm có tính hệ thống, kéo dài, tư cách đạo đức cách mạng của người đảng viên bị xuống cấp, không giữ được lập trường tư tưởng chính trị, rơi vào “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Chính vì thế Đảng ta kỷ luật khai trừ ông Chu Hảo ra khỏi Đảng là đúng với Điều lệ Đảng

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.