Nhận diện âm mưu lợi dụng đấu tranh phòng chống “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” để xuyên tạc chống phá Đảng

Để thực hiện những âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” chống phá cách mạng Việt Nam, các thế lực thù địch và phần tử cơ hội chính trị thường khoét sâu vào những vấn đề nhạy cảm, phức tạp trong nội bộ tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên. Hiện nay, chúng triệt để lợi dụng những biểu hiện “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa” của cán bộ, đảng viên để tuyên truyền, xuyên tạc, chống Đảng, Nhà nước..

Một trong những vấn đề chúng tập trung tuyên truyền, xuyên tạc là căn bệnh giả dối của một bộ phận cán bộ, đảng viên. Thiếu trung thực “giả dối” là một trong những thói hư, tật xấu của con người, ai cũng có thể mắc phải nếu thiếu tu dưỡng rèn luyện, kể cả đối với cán bộ, đảng viên. Thói giả dối là do tàn dư lạc hậu của xã hội và lối sống thiếu trung thực đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến một bộ phận cán bộ, đảng viên hiện nay. Có thể nói bệnh giả dối nếu không được ngăn chặn triệt để, nó sẽ làm suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên, làm giảm sút lòng tin của quần chúng với Đảng. Bởi vậy, “Giả dối – Thói xấu tệ hại, người cộng sản cần loại bỏ” là một bài báo được đăng tải trên Báo Quân đội nhân dân gần đây, góp phần đấu tranh phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cán bộ, đảng viên. Cần khẳng định căn bệnh giả dối chỉ tồn tại ở một bộ phận cán bộ, đảng viên thiếu trung thực, suy thoái về phẩm chất đạo đức, lối sống chứ không phải là bản chất của Đảng ta, của chế độ ta.

Thế nhưng, các thế lực thù địch đang ra sức rêu rao rằng: “Xảo trá, lật lọng là bản chất và thuộc tính mang thương hiệu cộng sản” và “Lừa bịp, xảo trá là những căn bệnh xấu xa đặc trưng thời cộng sản” … Thực chất của giọng điệu ấy không gì khác là lợi dụng, thổi phồng những hạn chế, khuyết điểm của một số cán bộ, đảng viên để xuyên tạc, bịa đặt, nói xấu, phủ nhận bản chất cách mạng, truyền thống tốt đẹp của Đảng và sự hy sinh, cống hiến của đội ngũ cán bộ, đảng viên hòng phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, đòi xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ làm trong sạch đội ngũ cán bộ, đảng viên, củng cố lòng tin của quần chúng nhân dân với Đảng, Nhà nước.

Các thế lực thù địch triệt để lợi dụng đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ để tuyên truyền chống Đảng, Nhà nước. Chúng ta cần đề cao cảnh giác, đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch và phần tử cơ hội, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng và thắng lợi của công cuộc đổi mới./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

7 thoughts on “Nhận diện âm mưu lợi dụng đấu tranh phòng chống “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” để xuyên tạc chống phá Đảng

 • 13 Tháng Tư, 2019 at 5:03 chiều
  Permalink

  Người dân vẫn luôn tin tưởng tuyệt đối Đảng Cộng sản Việt Nam

  Reply
 • 13 Tháng Tư, 2019 at 5:05 chiều
  Permalink

  Chỉ kẻ phản động mới âm mưu xuyên tạc, chống phá Đảng

  Reply
 • 14 Tháng Tư, 2019 at 8:36 chiều
  Permalink

  căn bệnh giả dối chỉ tồn tại ở một bộ phận cán bộ, đảng viên thiếu trung thực, suy thoái về phẩm chất đạo đức, lối sống chứ không phải là bản chất của Đảng ta, của chế độ ta.

  Reply
 • 16 Tháng Tư, 2019 at 9:02 sáng
  Permalink

  Vu khống và quy chụp những điều xấu ác cho Đảng Cộng Sản Việt Nam là thủ đoạn chính trị cơ bản của các thế lực thù địch!. Chúng ta hãy chủ động nhận diện và tích cực đấu tranh làm thất bại những thủ đoạn chính trị thâm độc, xấu xa của kẻ thù!.

  Reply
 • 17 Tháng Tư, 2019 at 7:45 sáng
  Permalink

  Chúng ta cần đề cao cảnh giác, đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch và phần tử cơ hội, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng

  Reply
 • 17 Tháng Tư, 2019 at 8:17 sáng
  Permalink

  Cần khẳng định căn bệnh giả dối chỉ tồn tại ở một bộ phận cán bộ, đảng viên thiếu trung thực, suy thoái về phẩm chất đạo đức, lối sống chứ không phải là bản chất của Đảng ta, của chế độ ta. Việc lợi dụng một số cán bộ vi phạm kỷ luật, để xuyên tạc,”đánh bùn sang ao” của các thế lực thù địch cần phải bị lên án, bác bỏ.

  Reply
 • 7 Tháng Sáu, 2019 at 1:27 chiều
  Permalink

  Tên này mượn gió bẻ măng để xuyên tạc bản chất của chế độ cộng sản.

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.