Nhận diện âm mưu, thủ đoạn chống phá cách mạng Việt Nam của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận

6 tháng đầu năm 2018, các thế lực thù địch, nhất là các tổ chức phản động người Việt lưu vong câu kết với các phần tử chống đối, bất mãn, cơ hội, lợi dụng dân chủ, nhân quyền, tôn giáo, các sự kiện chính trị ở trong nước và quốc tế, đẩy mạnh các hoạt động chống phá nước ta trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận.

Về thủ đoạn, chúng phát tán tài liệu, viết thư gửi các tổ chức quốc tế và cơ quan Đảng, Nhà nước; trả lời phỏng vấn đài, báo quốc tế về tình hình Việt Nam; trao các giải thưởng về nhân quyền, cổ súy cho đấu tranh tự do; điều trần về tình hình tự do, dân chủ, nhân quyền tại Việt Nam; giới thiệu sách, báo, hồi ký, phát tán các băng hình… có nội dung nói xấu chế độ, xuyên tạc tình hình chính trị, công tác phòng, chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước ta, cho rằng mô hình chế độ xã hội ở Việt Nam hiện nay đã “lỗi thời”; vu cáo Đảng, Nhà nước ta cấm đoán tự do, dân chủ, nhân quyền, báo chí, tôn giáo; kêu gọi chính phủ các nước, các tổ chức quốc tế can thiệp vào công việc nội bộ, gây sức ép với Việt Nam, kích động nhân dân, nhất là giáo dân đấu tranh đòi tự do, dân chủ.

Chúng lợi dụng các vấn đề, sự kiện nóng bỏng về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, pháp lý, quốc phòng, an ninh, đối ngoại trên thế giới và nước ta, nhất là tình hình đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo; đấu tranh phòng, chống tham nhũng… để vu cáo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, Quân đội và Công an, nhằm xuyên tạc tình hình mọi mặt của đất nước, hòng tác động đến tâm lý, chuyển hóa nhận thức, tư tưởng của nhân dân; lôi kéo, tập hợp lực lượng trong – ngoài nước, các tổ chức quốc tế, chính phủ các nước can dự vào công việc nội bộ của Việt Nam.

Chúng trích dẫn cắt xén, thêm bớt nội dung của những nguyên lý, lý luận nền tảng tư tưởng của Đảng để soi xét vào thực tiễn tình hình đất nước, đối lập chủ nghĩa Mác – Lênin với tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, chủ trương, chính sách và luật phát của Nhà nước. Chúng triệt để lợi dụng những “điểm nóng”, sự sơ hở trong công tác tuyên truyền, hay những vấn đề thời sự liên quan trực tiếp để xuyên tạc, vu cáo Đảng, Nhà nước, quân đội, công an; kích động và hướng lái những tư tưởng và hành động sai trái, chống đối, bất tuân, bạo lực và bạo động trong cộng đồng nhân dân và xã hội, các lực lượng vũ trang, hòng gây nên sự hoang mang, hoài nghi, bất ổn trong tâm lý, tư tưởng, tình cảm trong quân đội, xã hội.

Về lực lượng, 6 tháng đầu năm 2018, nổi lên có: các nhân vật cực hữu trong các chính phủ các nước; tổ chức phản động “Việt Tân”, đảng Đại Việt ở nước ngoài câu kết với một số Linh mục phản động ở Hà Nội, Nghệ An, Hà Tĩnh, Tp. Hồ Chí Minh; Mạng lưới blogger Việt Nam, Liên đoàn Quốc tế vì Nhân quyền (FIDH), một số nhân vật cực hữu trong Ủy Ban Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc; “Cộng đồng người Việt tự do ở hải ngoại”; “Hội Cựu quân nhân Quân lực VNCH”; “Hội Thanh niên Phật giáo Hòa hảo thuần túy”; “Tăng đoàn Phật giáo Việt Nam thống nhất”; các đài VOA, BBC, RFI…

Về hình thức tiến công chống phá, chúng phát tán nhiều bài viết, cắt ghép, sao chép dưới dạng văn bản, chính luận, thơ, tranh ảnh, ca nhạc, clip, video, youtube, thư gửi, kiến nghị, tuyên bố, hội thảo của các tổ chức, cá nhân; trao giải thưởng của các tổ chức quốc tế, phi chính phủ và của các tổ chức phản động, đối lập tự lập; trả lời phỏng vấn, bình luận của các báo đài…

Về nội dung chống phá của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận trong 6 tháng đầu năm, nổi lên các vấn đề chính như: Xuyên tạc, kích động tẩy chay chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; xuyên tạc, bôi xấu chế độ xã hội chủ nghĩa, lãnh tụ và các lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước và Quân đội; chống phá Đảng Cộng sản Việt Nam, trọng tâm là Hội nghị Trung ương 7 khóa XII, kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV; xuyên tạc lịch sử chiến tranh giải phóng dân tộc, đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Đảng, Nhà nước, Quân đội ta; phát tán tư tưởng dân chủ tư sản, xuyên tạc tình hình dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam; tuyên truyền, xuyên tạc chống phá chức năng, nhiệm vụ của quân đội và cố tình làm xấu hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân …

Bình luận bằng tài khoản Facebook

8 thoughts on “Nhận diện âm mưu, thủ đoạn chống phá cách mạng Việt Nam của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận

 • 22 Tháng Sáu, 2018 at 3:39 chiều
  Permalink

  Bài viết sâu sắc , có lý có tình ,

  Reply
 • 25 Tháng Sáu, 2018 at 12:07 chiều
  Permalink

  Bài viết có ý nghĩa lý luận, thực tiễn sâu sắc.

  Reply
 • 19 Tháng Bảy, 2018 at 2:20 chiều
  Permalink

  Những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch ngày càng nguy hiểm và thâm độc!

  Reply
 • 28 Tháng Tám, 2018 at 7:40 sáng
  Permalink

  Các thế lực dang tìm mọi cách chóng phá xuyên tạc, bôi xấu chế độ xã hội chủ nghĩa, lãnh tụ và các lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước và Quân đội. Chúng ta phải hết sưc cảnh giác để không bị chúng lợi dụng

  Reply
 • 28 Tháng Tám, 2018 at 10:46 sáng
  Permalink

  Mọi người dân cần phải nhận diện rõ âm mưu diễn biến hòa bình, xuyên tạc đường lối chủ nghĩa Mac – Lên nin, tư tưởng Hồ Chí Minh

  Reply
 • 7 Tháng Chín, 2018 at 10:56 sáng
  Permalink

  Nội dung chủ yếu của cuộc chiến tranh ý thức hệ do chủ nghĩa đế quốc phát động là tấn công vào lòng người, đánh vào trận địa chính trị, tư tưởng – văn hóa của các nước xã hội chủ nghĩa. Mọi người cần hết sức cảnh giác trước các âm mưu, thủ đoạn xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch, phản động. Luôn kiên định với mục tiêu, lý tưởng của Chủ nghĩa Mác Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

  Reply
 • 18 Tháng Chín, 2018 at 3:50 chiều
  Permalink

  Chúng ta hãy nhận diện đầy đủ, luôn cảnh giác trước những âm mưu, thủ đoạn thâm độc của các thế lực thù địch để giữ vững sự ổn định, hòa bình, thịnh vượng của Đất nước!.

  Reply
 • 24 Tháng Tư, 2019 at 7:29 sáng
  Permalink

  Tôi hoàn toàn đồng tình với tác giả

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.