SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM LÀ ĐÚNG ĐẮN

Vừa qua, trên trang mạng xã hội, đăng tải bài viết: “Sự ngụy biện của đám tuyên giáo” của Phạm Nhật Bình. Trong suốt bài viết, Bình “khéo tìm cách” tung tin, bôi xấu những người làm công tác tuyên giáo, ngụy tạo các sự kiện lịch sử, công kích chế độ nhất nguyên chính trị; đồng thời tuyên truyền và đòi “đa đảng” ở Việt Nam.

Thực chất, đây cũng chỉ là chiêu trò cũ – phủ nhận nhận thành tựu cách mạng Việt Nam do Đảng Cộng sản lãnh đạo, hòng gây sự phân tâm trong xã hội, làm suy giảm niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là mưu đồ hết sức thâm độc, nham hiểm và trắng trợn của các thế lực thù địch, cần phải nhận diện và đấu tranh. Thực tiễn lịch sử cách mạng giải phóng dân tộc và thành tựu trong công cuộc đổi mới đã chứng minh:

1. Lịch sử chứng minh, chỉ có duy nhất Đảng Cộng sản Việt Nam  lãnh đạo cách mạng Việt Nam thực hiện cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, đấu tranh giải phóng dân tộc thắng lợi.

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời (03/02/1930) là một tất yếu lịch sử và cũng từ đây, chấm dứt thời kỳ cách mạng Việt Nam khủng hoảng về đường lối, mở ra một thời đại mới trong lịch sử dân tộc.

Trong thời kỳ 1930 – 1945,  lịch sử Việt Nam đã chứng minh, chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam thông qua Mặt Trận Việt Minh đã lãnh đạo công cuộc đấu tranh giành chính quyền mà đỉnh cao là Cách mạng Tháng Tám năm 1945 dẫn tới sự ra đời của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, đã mở ra một kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc – kỷ nguyên độc lập, tự do, hạnh phúc và đi lên chủ nghĩa xã hội – đó chính là công lao to lớn của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trong thời kỳ (1945-1975), bên cạnh Đảng Cộng sản Việt Nam còn tồn tại nhiều đảng phái như: Đảng Dân chủ Việt Nam, Đảng Xã hội Việt Nam, Việt Nam Quốc dân đảng, Việt Nam cách mạng đồng minh hội… đây là cuộc “thử lửa” trong cuộc trường chinh chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Tuy nhiên, một lần nữa lịch sử và nhân dân lại lựa chọn Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng chính trị duy nhất có sứ mệnh lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Và thực tế, với cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1946 – 1954) và cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954 – 1975) thắng lợi đã chấm dứt ách thống trị hơn một thế kỷ của chủ nghĩa thực dân, đế quốc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ lịch sử giải phóng dân tộc và thống nhất nước nhà, mở ra bước ngoặt vĩ đại thiết lập quyền làm chủ của nhân dân trên toàn bộ đất nước, đưa đất nước ta quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Đồng thời, đây là minh chứng rõ nét nhất về vai trò hoạch định chủ trương, đường lối chiến lược, sách lược đúng đắn trong lãnh đạo cách mạng giải phóng dân tộc của Đảng Cộng sản Việt Nam.

2. Thực tế sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với công cuộc đổi mới đất nước.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sau hơn 30 năm đổi mới, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên nhiều lĩnh vực. Đất nước Việt Nam từ một nước nông nghiệp lạc hậu, chịu hậu quả tàn khốc của hai cuộc chiến tranh, đời sống khó khăn, bị bao vây cấm vận đã tiến hành đổi mới thành công, trở thành nước có thu nhập trung bình, nền kinh tế đang phát triển năng động, tốc độ tăng trưởng cao, đời sống nhân dân được đảm bảo, quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao.

Như vậy, cái mà ông Bình gọi là “độc đảng” đưa đất nước “không ngóc đầu lên được” – mới thực sự là ngụy biện. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đất nước Việt Nam đang ngày càng phát triển mạnh mẽ, đạt được tiêu chí cao nhất đối với một đảng cầm quyền đó là: Chính trị ổn định, kinh tế tăng trưởng, văn hoá, xã hội phát triển bền vững, an sinh xã hội được bảo đảm. Đúng như, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định: “Không phải có nhiều đảng thì dân chủ hơn, ít đảng thì ít dân chủ hơn”“Ở Việt Nam chưa thấy sự cần thiết khách quan phải có chế độ đa đảng”./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.