Vạch trần sự xuyên tạc về “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” của Hoàng Lan Mộc Châu

Trái ngược với việc Đảng, Nhà nước Việt Nam đang quyết liệt hành động đề ngăn ngừa, khắc phục những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng và củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, chế độ, trên trang “Vietnamthoibao”, Hoàng Lan Mộc Châu đã đăng tải bài viết: “Nguyễn Tất Thành ông tổ tự chuyển hóa, tự diễn biến” với mục đích xuyên tạc, bôi nhọ hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời xuyên tạc chủ trương phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của Đảng Cộng sản Việt Nam, nên cần vạch trần và đấu tranh bác bỏ.

Hoàng Lan Mộc Châu đã đánh tráo khái niệm khi mô tả quá trình đi tìm được cứu nước và hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh là quá trình “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” một cách thuần túy, “tự nhiên”. Y cho rằng: “Người tự diễn biến, tự chuyển hóa đầu tiên, nhiều nhất và tích cực nhất là Nguyễn Tất Thành”, nhưng để minh chứng cho luận điệu này, xuyên suốt trong bài viết của Y chỉ là những lý lẽ đơn giản như “Nguyễn Tất Thành (NTT) tự chuyển biến, tự thay tên đổi họ rất nhiều lần” hoặc “NTT liên tục thay đổi, tự diễn biến, tự chuyển hóa, mang nhiều bộ mặt khác nhau” và “chuyển biến liên tục, từ nơi này qua nơi khác”. Sự mô tả này, rõ ràng là những chuyển biến, chuyển hóa mang tính cơ học, Hoàng Lan Mộc Châu đã cố tình lấp liếm sự chuyển hóa về chất của Hồ Chí Minh trong quá trình tìm đường cứu nước, hoạt động cách mạng. Nghiêm trọng hơn, Y dựa vào những công việc mà Nguyễn Tất Thành – Hồ Chí Minh đã làm như phụ bếp, cào tuyết để nói xấu, bôi nhọ hình ảnh của Người, nhất là các hoạt động cách mạng của Nguyễn Tất Thành – Hồ Chí Minh tại nước Pháp, nước Anh với những lời lẽ miệt thị, xuyên tạc. Đây là điều không thể chấp nhận được!

Bởi vì, quá trình đi tìm đường cứu nước, cứu dân, giải phóng dân tộc và hoạt động cách mạng của Nguyễn Tất Thành – Hồ Chí Minh là quá trình chuyển biến, chuyển hóa về chất từ chủ nghĩa yêu nước đến chủ nghĩa cộng sản, từ một thanh niên thành người chiến sĩ cách mạng. Điều này, đã được chứng minh qua thực tiễn hoạt động của Hồ Chí Minh và được tái hiện ở cuốn sách “Hành trình theo chân Bác” của tác giả Trần Đức Tuấn được Nhà xuất bản Trẻ tái bản năm 2016 và “Bản đồ Hành trình 30 năm tìm đường cứu nước của Bác Hồ” được kế thừa từ chính tác phẩm trên. Bên cạnh đó, nhân dịp kỷ niệm 110 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5-6-1911/5-6-2021) còn có nhiều tác phẩm, ấn phẩm bàn về cuộc đời, sự nghiệp, cống hiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong đó, nổi bật là cuốn sách ảnh “Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh: Hành trình cứu nước” của Đỗ Hoàng Linh chủ biên, do Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông phối hợp với Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch tổ chức xuất bản bằng 4 thứ tiếng Việt, Anh, Nga, Trung Quốc. Những tác phẩm, ấn phẩm trên đều được bạn đọc Việt Nam và bạn đọc quốc tế ghi nhận với hàng trăm bức ảnh tư liệu, tài liệu, bút tích quý giá tái hiện lại quá trình hoạt động của Nguyễn Tất Thành – Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh. Đây là những bằng chứng thép ghi lại quá trình chuyển hóa về chất thành người chiến sĩ cộng sản của Hồ Chí Minh.

Như vậy, quá trình tìm đường cứu nước và hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh không phải là quá trình “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Bởi, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” mà Đảng Cộng sản Việt Nam đề cập được hiểu là quá trình tự biến đổi về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên theo chiều hướng tiêu cực, dẫn tới những hành động đi ngược lại, thậm chí chống lại quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Nguy hiểm hơn, hành động đó, dẫn đến phủ định chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, phủ định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Do đó, việc phòng, chống những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đã được Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII nêu rõ trong Nghị quyết số 04-NQ/TW ban hành ngày 30 tháng 10 năm 2016. Mỗi người dân Việt Nam cần nêu cao cảnh giác trước những luận điệu lợi dụng ngôn ngữ để suy diễn, xuyên tạc hạ thấp, bôi nhọ uy tín, hình ảnh của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước nói chung, Chủ tịch Hồ Chí Minh nói riêng như Hoàng Lan Mộc Châu và những kẻ như Y trên không gian mạng./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.