Xin đừng “tự diễn biến”

Hiện nay, nhận thức của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ vẫn còn nhiều ý kiến chưa thống nhất. Có ý kiến cho rằng, chỉ có “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên, trong các cơ quan Đảng, nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội, đoàn thể nhân dân, các doanh nghiệp Nhà nước… còn trong các tầng lớp nhân dân không có “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” vì không liên quan đến quyền lực chính trị, quyền lực kinh tế. Có ý kiến khác cho rằng, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” chủ yếu diễn ra trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống. Ý kiến khác lại cho rằng, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là hiện tượng xã hội, vì vậy, nó diễn ra trong mọi tổ chức, với mọi con người, trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Do chưa thống nhất nhận thức và chưa nhất quán về quan niệm “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ở nước ta hiện nay, dẫn đến chưa có sự thống nhất nhận thức về đối tượng, biểu hiện, nguồn gốc, nguyên nhân dẫn đến “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tác hại của “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đối với cách mạng Việt Nam. Theo đó, còn nhiều nội dung chưa đạt được sự thống nhất cao về phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ ở nước ta hiện nay như: quan niệm, tính chất, chủ thể, lực lượng đấu tranh, đối tượng, nội dung, hình thức, phương pháp đấu tranh, quan điểm chỉ đạo, nguyên tắc, phương châm đấu tranh; tiêu chí đánh giá chất lượng phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, những giải pháp phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ ở Việt Nam hiện nay. Lợi dụng tình hình ấy, một số người có quan điểm đối lập với Đảng, Nhà nước ta đã vội quy kết rằng, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là bản chất của chế độ xã hội chủ nghĩa do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, nên không thể khắc phục, đấu tranh phòng, chống, mà trái lại, nó là “căn bệnh do Đảng đẻ ra”, “tự nó giết chết Đảng”. Có thể nói rằng, các kiểu loại nhận thức nêu trên đều không đầy đủ, không chính xác, thậm chí là sai lầm; không thể chấp nhận. Bất kể là ai, nếu là người có lương tâm, trách nhiệm với đời, với mình thì phải để tâm đọc, nghiên cứu, hiểu cho đúng bản chất sự việc để không “vô tình” làm sai đạo lý, pháp lý…

Thực tiễn cuộc sống đã và đang đặt ra yêu cầu bức thiết cần phải nghiên cứu, làm sáng tỏ những vấn đề mới về “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ ở Việt Nam hiện nay nhằm thống nhất nhận thức, quan điểm, tư tưởng, hành động của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân trong phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ở Việt Nam, góp phần phê phán, bác bỏ những quan điểm sai trái, thù địch; đồng thời, chống cho được sự tàn phá của “giặc nội xâm”, thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tôi biết thời nay những người hay nói về vấn đề này không phải là do trình độ nhận thức, hiểu biết kém hay do thiếu thông tin mà nói “cho vui”, việc tung ra quan điểm này, quan điểm nọ là có dụng ý này nọ cả. Dù kiểu gì thì cũng nên nghĩ cho đúng, nói cho đúng; đúng hãy nói, nói và làm cho đúng; chớ có nói lung tung, nói sằng nói bậy; làm trái pháp luật mang tội vạ vào thân. Muốn vậy, mỗi người cần nghiêm túc nhìn nhận, xem xét lại chính bản thân mình, đọc lại các văn bản, tài liệu đã công bố cho thật kỹ, kỹ rồi hãy phát ngôn; chớ nên “đại ngôn”, thấy vui mồm “nói cho vui”. Mặt khác, các cơ quan nghiên cứu, báo chí cũng nên bàn kỹ và dành thời gian tuyên truyền nhiều hơn về vấn đề nhạy cảm này. Tôi tin, người ta hiểu biết đầy đủ thì sẽ không còn bệnh “nó cho sướng mồm”./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

6 thoughts on “Xin đừng “tự diễn biến”

 • 29 Tháng Ba, 2018 at 9:12 chiều
  Permalink

  Tự diễn biến chính là giặc nội xâm nguy hiểm nhất nếu như mỗi người không tự rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức lối sống, không tự phê bình và phê bình như “đánh răng rửa mặt” hằng ngày!

  Reply
 • 30 Tháng Ba, 2018 at 4:00 chiều
  Permalink

  Dù kiểu gì thì cũng nên nghĩ cho đúng, nói cho đúng; đúng hãy nói, nói và làm cho đúng; chớ có nói lung tung, nói sằng nói bậy; làm trái pháp luật mang tội vạ vào thân. Muốn vậy, mỗi người cần nghiêm túc nhìn nhận, xem xét lại chính bản thân mình, đọc lại các văn bản, tài liệu đã công bố cho thật kỹ, kỹ rồi hãy phát ngôn; chớ nên “đại ngôn”, thấy vui mồm “nói cho vui”.

  Reply
 • 4 Tháng Năm, 2018 at 9:21 sáng
  Permalink

  Bài viết với tiêu đề rất hay: Xin đừng “tự diễn biến”. Sâu xa, nội dung bài viết nhắc nhở chúng ta sống và làm việc dù bất kỳ là ai, làm việc gì thì cũng phải đúng Hiến pháp, pháp luật; là cán bộ, đảng viên nói, viết, làm phải đúng nghị quyết, đúng pháp luật, không được nói, viết, làm theo kiểu tùy hứng; thấy đúng phải bảo vệ, thấy sai phải có ý kiến; không được nói một đằng, làm một nẻo…

  Reply
 • 7 Tháng Tám, 2018 at 10:15 sáng
  Permalink

  Tự diễn, tự biến là sắc màu
  Tắc kè, Kỳ nhông dùng đã lâu
  Nay đám dân chủ nó lợi dụng
  Để xã hội ta tối một màu
  Đen trắng, nâu chàm không phân biệt
  Thẳng ngay, tốt xấu tựa như nhau
  Mọi người hãy nhớ mà cảnh giác
  Tự diễn, tự biến loạn sắc màu.

  Reply
 • 15 Tháng Tám, 2018 at 10:52 sáng
  Permalink

  Tác hại của “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đối với cách mạng Việt Nam là khôn lường. Cần phải đẩy mạnh phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ngay trong mỗi con người chúng ta.

  Reply
 • 30 Tháng Tám, 2018 at 8:15 sáng
  Permalink

  “Tự diễn biến”, trong quân đội gây ảnh hưởng nghiêm trọng đốỉ với vai trò và sự lãnh đạo của Đảng, vai trò và sự quản lý, điều hành của bộ máy nhà nước, của chính quyền các cấp đôi vối xã hội. Nguy hiểm hơn, nó còn làm suy giảm dần vai trò của quân đội, quân đội không còn là công cụ bạo lực vũ trang sắc bén, lực lượng chính trị tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, vối Đảng, với Nhà nước, với nhân dân và với chế độ xã hội chủ nghĩa để thực hiện mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao cho. Mỗi cá nhân, tổ chức luôn phải tự soi, tự sửa để phòng ngừa, ngăn chặn các biểu hiện “tự diễn biến” có thể xảy ra với từng cá nhân, từng tổ chức và tập thể đơn vị mình.

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.