Bác bỏ luận điệu xuyên tạc bản chất tốt đẹp của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Cứ mỗi dịp đất nước ta, dân tộc ta có các sự kiện chính trị trọng đại, các thế lực thù địch, phần tử cơ hội, phản động lại tăng cường hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước ta. Vừa qua, lợi dụng sự kiện Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo của Đảng, các thế lực thù địch đã đăng tải nhiều bài viết trên các trang mạng xã hội, nhằm mục đích xuyên tạc bản chất tốt đẹp của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Trước hết, cần khẳng định dứt khoát rằng, chế độ xã hội chủ nghĩa đang được xây dựng ở Việt Nam không phải là một chế độ xã hội “bạo lực”, lấy “sinh mạng con người chỉ để là thứ công cụ phục vụ sự tồn tại của Đảng” như các thế lực thù địch đã rêu rao. Thực tiễn lịch sử nhân loại và ở Việt Nam đã cho thấy đi lên chủ nghĩa xã hội là con đường duy nhất đúng để giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người, đem lại quyền làm chủ thực sự cho Nhân dân. Với mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, cả dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng đã đồng lòng, đoàn kết thực hiện bạo lực cách mạng để đấu tranh giành độc lập dân tộc, đánh đuổi thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược để giữ vững độc lập, chủ quyền thống nhất của Tổ quốc. Bất kỳ thế lực nào có âm mưu và hành động chống phá mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội của Việt Nam đều là đối tượng phải dùng bạo lực cách mạng để đấu tranh, song đó là bạo lực mang tính nhân văn sâu sắc, vì mục tiêu xóa bỏ áp bức, bóc lột, bất công, tàn bạo, quyền tự do dân chủ thực sự và cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho Nhân dân. Chứ hoàn toàn không như những gì mà các thế lực thù địch xuyên tạc, bịa đặt nhằm chống phá CNXH ở Việt Nam, Đảng, Nhà nước và chế độ.

Chủ nghĩa xã hội mà Việt Nam đang xây dựng luôn gắn liền với việc xây dựng tình đoàn kết các dân tộc, tôn giáo và giúp đỡ nhau cùng phát triển. Trong suốt quá trình lãnh đạo đất nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn nhất quán chính sách tôn trọng và bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo. Thực tiễn những năm qua, với các chủ trương, chính sách, pháp luật đúng đắn của Đảng và Nhà nước, tự do tín ngưỡng, tôn giáo của Nhân dân ta được bảo đảm tốt trong thực tế. Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người dân được các cấp chính quyền tôn trọng, bảo đảm theo đúng quy định pháp luật; số lượng cơ sở thờ tự, số lượng tín đồ, chức sắc, chức việc cũng như các lễ hội không ngừng tăng lên. Hiện nay, Việt Nam có hơn 24,3 triệu người là tín đồ của 6 tôn giáo lớn; cả nước có hơn 28.000 cơ sở thờ tự; hơn 8.000 lễ hội được tổ chức hằng năm; các tôn giáo đều có hệ thống đào tạo riêng của mình,… Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước, các địa phương đã giải quyết tốt việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tạo điều kiện tu sửa, nâng cấp, xây mới cơ sở thờ tự của các tôn giáo; thủ tục hành chính giải quyết nhu cầu sinh hoạt tôn giáo bảo đảm nhanh, gọn, đúng quy định. Đồng thời, phối hợp tốt với các bộ, ngành, đoàn thể, cụ thể hóa chủ trương chăm lo đời sống đồng bào tôn giáo bằng các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội hiệu quả, làm cho đời sống đồng bào các tôn giáo được nâng lên, giải quyết kịp thời các vấn đề an sinh xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo của Nhân dân. Ngày càng nhiều các chức sắc, nhà tu hành tham gia quản lý nhà nước và xã hội, là đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Đồng bào các tôn giáo thực sự trở thành lực lượng quan trọng hưởng ứng các phong trào Thi đua yêu nước, gắn bó, đồng hành cùng dân tộc, tích cực đóng góp vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Vì thế, không thể có chuyện Đảng, Nhà nước Việt Nam đang “tiêu diệt tôn giáo đến tận cùng”, “phá hoại tôn giáo đến tận gốc”, “gieo rắc lòng hận thù tôn giáo, hận thù sắc tộc không dễ phai mời trong nhiều thế hệ người Việt” như luận điệu xuyên tạc, bịa đặt của các thế lực thù địch.

Như vậy, bản chất tốt đẹp của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là sự thật không thể phủ nhận. Tuy nhiên, với những kẻ có óc thâm thù, ôm hận cá nhân, những giá trị tốt đẹp của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam luôn bị chúng phủ nhận, xuyên tạc. Song, dù sự xuyên tạc, bịa đặt của chúng có nham hiểm, thâm độc đến đâu cũng không thể “đổi trắng, thay đen” sự thật về bản chất tốt đẹp của chủ nghĩa xã hội mà Việt Nam đang xây dựng./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

shares