BÁC BỎ SỰ XUYÊN TẠC TÌNH HÌNH TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM NĂM 2020

Xuyên tạc tình hình tôn giáo ở Việt Nam là một trong những hoạt động thường xuyên của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề tôn giáo để chống phá cách mạng nước ta. Năm 2020, tình hình tôn giáo và công tác tôn giáo ở Việt Nam có sự ổn định và đạt được những kết quả tích cực. Tuy nhiên, các thế lực thù địch luôn xuyên tạc thực tiễn này. Trần Phương với bài viết đăng trên mạng xã hội: “10 vấn đề tôn giáo năm 2020 mà chính quyền không muốn bạn biết” là một trong số đó. Với những dẫn chứng rời rạc, sai sự thật, bản chất và mục đích của y và đồng bọn là xuyên tạc: không có tự do tôn giáo ở Việt Nam và sự can thiệp của chính quyền.

Thứ nhất, các tôn giáo ở Việt Nam hoạt động đúng pháp luật, có những đóng góp tích cực trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Theo Điều 21, Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo năm 2016: Tổ chức được công nhận là tổ chức tôn giáo khi đáp ứng đủ các điều kiện: Hoạt động ổn định, liên tục từ đủ 05 năm trở lên kể từ ngày được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo; Có hiến chương theo quy định…, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; không có án tích hoặc không phải là người đang bị buộc tội theo quy định của pháp luật về tố tụng hình sự; Có cơ cấu tổ chức theo hiến chương ….

Theo quy định trên, hiện nay ở nước ta có 43 tổ chức tôn giáo thuộc 16 tôn giáo đã được Nhà nước công nhận hoặc cấp đăng ký hoạt động. Các tổ chức tôn giáo được công nhận cơ bản hoạt động theo đúng đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, gắn bó, đồng hành cùng dân tộc, phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp của tôn giáo trong đời sống xã hội.

Các “tôn giáo mới” mà Trần Phương đưa ra như: Pháp Môn Diệu Âm, Đạo Giê Sùa, Đạo Bà Cô Dợ, Đạo Hà Mòn, Pháp Luân Công, Thanh Hải Vô Thượng Sư, Hội thánh Đức Chúa Trời mẹ…. đều không đủ các điều kiện trên. Hơn nữa, những hiện tượng tín ngưỡng, tôn giáo này làm gì, tôn chỉ, mục đích ra sao thì ai cũng biết. Họ đã làm gì cho đất nước, làm cho người dân hạnh phúc hay luôn bị các thế lực xấu sai khiến, vì trục lợi mà làm những việc trái với luân thường đạo lý, truyền thống văn hóa dân tộc, gây mất ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, phá hoại, hủy hoại sức khỏe, sự nghiệp, tiền của biết bao gia đình.

Thứ hai, Đảng, Nhà nước ta luôn bảo đảm và tạo mọi điều kiện để các tôn giáo sống tốt đời, đẹp đạo

Tại Điều 24, Chương II, Hiến pháp 2013 quy định: Nhà nước tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo. Không ai được xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo hoặc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để vi phạm pháp luật.

Trong thời gian qua, Đảng, Nhà nước ta luôn quan tâm, có những chủ trương, chính sách đúng đắn, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các tôn giáo hoạt động đúng pháp luật và đường hướng hành đạo đã xác định. Trong thời kỳ đổi mới, các tổ chức tôn giáo có những biến đổi theo hướng đồng hành cùng dân tộc, tăng nhanh về số lượng tín đồ, các công việc nội bộ được tôn trọng, các hoạt động in ấn, xuất bản được mở rộng. Tuy nhiên, chúng ta cũng kiên quyết xử lý việc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để trục lợi, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, cản trở, phá hoại cuộc sống yên bình của người dân (trong đó có đồng bào theo đạo). Các tổ chức, cá nhân mà Trần Phương cho là chính quyền cản trở, kiểm soát, chiếm đoạt, ép buộc, trả đũa, bắt giữ, trừng phạt, cầm tù, giam lỏng: Pháp Luân Công, một số chức sắc, tín đồ ở Tây Nguyên, Tây Bắc, Nguyễn Đình Thục, Nguyễn Văn Toản, việc tổ chức tang lễ Thích Quảng Độ, các vụ liên quan đến đất đai của một số tổ chức tôn giáo… là hoàn toàn vu khống, suy diễn, đổi trắng thay đen. Dư luận đều biết những vụ việc, tổ chức, cá nhân này. Mọi công dân phải có trách nhiệm và nghĩa vụ tuân thủ hiến pháp và pháp luật. Chức sắc, tín đồ các tôn giáo cũng phải tuân thủ luật pháp. Mọi hành động cản trở công cuộc đổi mới, “hại nước, hại dân” đều bị xử lý theo pháp luật. Các cá nhân, tổ chức trên bị xử lý vì vi phạm pháp luật, không phải vì họ theo tôn giáo này hay tôn giáo khác hoặc không theo tôn giáo nào.

Năm 2020 sắp đi qua, các cơ quan chức năng sẽ tiến hành tổng kết về các nội dung liên quan đến tôn giáo để đánh giá khách quan tình hình tôn giáo, công tác tôn giáo và đề ra chủ trương, giải pháp cho thời gian tới. Vì thế, mỗi chúng ta phải luôn cảnh giác, nhận diện và đấu tranh bác bỏ với những âm mưu, thủ đoạn xuyên tạc tình hình tôn giáo ở Việt Nam như Trần Phương và đồng bọn./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.