Cảnh giác với các luận điệu xuyên tạc chống tham nhũng ở Việt Nam

Trước quyết tâm chống tham nhũng làm trong sạch Đảng, bộ máy chính quyền nhà nước, với những kết quả chống tham nhũng thời gian qua, các thế lực thù địch tăng cường nói xấu, hạ thấp uy tín của Đảng, Nhà nước ta trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng hiện nay.

Lợi dụng tính chất gay go, quyết liệt phức tạp của cuộc đấu tranh chống tham nhũng, các thế lực thù địch và các phần tử cơ hội chính trị đã cố tình xuyên tạc bản chất và mục tiêu của cuộc đấu tranh chống tham nhũng ở nước ta. Trên các trang mạng xã hội xuất hiện luận điệu: “không biết cuộc chiến này nhằm mục đích gì và cuối cùng sẽ đi đến đâu, không biết đây là cuộc chiến chống tham nhũng thật hay giả, có thực sự vì dân vì nước hay không, hay chỉ vì hám danh, hám quyền lực của kẻ đứng đầu” và “đó chỉ là cuộc chiến tranh giành quyền lực giữa các phe nhóm lợi ích…” v.v. Những luận điệu đó không có gì mới, cách nói vu vơ giả nhân, giả nghĩa, nhưng đầy ý đồ thâm độc, cố tình xuyên tạc, tạo sự hoài nghi của nhân dân ta đối với cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng hiện nay.

Cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở nước ta thể hiện rõ mục đích là, làm trong sạch Đảng bộ máy chính quyền Nhà nước, loại bỏ những cá nhân tham nhũng hại nước, hại dân đem lại dân chủ, công bằng trong xã hội. Thực tế vừa qua cho thấy đấu tranh chống tham nhũng đang diễn ra rất quyết liệt, không có vùng cấm, không kể dó là cán bộ cấp thấp hay cấp cao, đương chức hay đã nghỉ hưu, tham nhũng vật chất hay tham nhũng quyền lực. Trong những năm vừa qua, đặc biệt là hơn hai năm qua, cuộc đấu tranh chống tham nhũng đã loại bỏ cả những cá nhân là đại biểu Quốc hội bởi họ không xứng đáng với lá phiếu của cử tri. Lần đầu tiên, một Ủy viên Bộ Chính trị bị truy tố, xét xử, gây rúng động trong xã hội. Việc khai khai trừ đảng một Ủy viên Trung ương, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị được ví như chặt một cái cành lớn trên một thân cây to, chỉ vì “cái cành ấy bị sâu mọt, mục ruỗng” mà nếu để nó tồn tại, những “cành con” rất dễ bị lây lan. Không chỉ cán bộ đương chức, cán bộ cấp cao mà kể cả cán bộ đã nghỉ hưu cũng phải chịu trách nhiệm, cũng bị xử lý trước pháp luật vì hành vi tham nhũng. Những lĩnh vực được coi là “nhạy cảm” như công an, quân đội, cứ có dấu hiệu sai phạm, tham nhũng thì việc xử lý cán bộ cũng không là ngoại lệ.

Khái niệm “xử lý nội bộ” giờ đây đã không còn tồn tại. Tất cả các kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương đều được công khai để dân biết. Hàng loạt cơ chế, chính sách, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước cũng được hoàn thiện để ngăn chặn tham nhũng như: tăng thẩm quyền cho Ủy ban kiểm tra các cấp, nhiều chế tài để xử lý đảng viên vi phạm, ngăn chặn tình trạng bỏ trốn ra nước ngoài khi có dấu hiệu tham nhũng…

Bằng những kết quả thuyết phục như đã thấy, dư luận hoàn toàn tin tưởng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Tổng Bí thư, Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương và sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chức năng, đặc biệt là Ủy ban Kiểm tra Trung ương, không một thế lực nào, không một thủ đoạn xấu xa nào có thể ngăn cản hay che đậy được việc phơi bầy các hành vi tham nhũng, tiêu cực ra ánh sáng. Đó là kết quả của quyết tâm và hành động chống tham nhũng thực chất, không né tránh, không vùng cấm.

Thực tế đó cũng đã cho thấy, đấu tranh chống tham nhũng hiện nay xuất phát từ sự tồn vong của đất nước, quyết tâm đi đến cùng của Đảng, của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trong việc đẩy lùi tham nhũng và chỉnh đốn Đảng. Và quan trọng hơn, đó còn là đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của nhân dân, được mọi tầng lớp nhân dân đồng tình, ủng hộ, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng.

Chính vì vậy, có thể khẳng định chống tham nhũng ở nước ta hiện nay là làm trong sạch Đảng, bộ máy chính quyền Nhà nước, loại bỏ những “sâu mọt” làm hại đến sự tồn vong của đất nước, hạnh phúc của nhân dân. Đó là “cuộc chiến” thực sự vì nước, vì dân không vì quyền lực, hám danh hay chỉ là cuộc chiến tranh giành quyền lực giữa các phe nhóm lợi ích như các thế lực cố tình xuyên tạc.

Tuy nhiên, chống tham nhũng là một cuộc chiến trong nội bộ, chống giặc nội xâm, giữa những người đồng chí, biết rất rõ về nhau nên rất cam go, không phải lúc nào cũng suôn sẻ, dễ dàng. Nó đòi hỏi người đứng đầu và bộ máy làm công tác thanh tra, kiểm tra phải thật sự trong sạch, thật sự quyết tâm. Bởi vậy, cuộc chiến chống tham nhũng rất cần sự đồng thuận của nhân dân, cảnh giác trước những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, nhận thức rõ bản chất, mục đích và quyết tâm của Đảng, tin vào Đảng, thì cuộc chiến chống tham nhũng dù khó mấy cũng sẽ làm được./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

18 thoughts on “Cảnh giác với các luận điệu xuyên tạc chống tham nhũng ở Việt Nam

 • 13 Tháng Tám, 2018 at 8:51 sáng
  Permalink

  Hai năm qua, cuộc đấu tranh chống tham nhũng đã bước sang giai đoạn quyết liệt, trở thành một xu thế không thể đảo ngược, thể hiện quyết tâm và sức mạnh rất lớn của cả hệ thống chính trị, xoá tan mọi nghi ngờ về cái gọi là “vùng cấm” trong lĩnh vực này. Do đó những kẻ cơ hội đang cố tình xuyên tạc, tạo sự hoài nghi của nhân dân ta đối với cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng hiện nay.

  Reply
 • 13 Tháng Tám, 2018 at 2:39 chiều
  Permalink

  Cuộc chiến chống tham nhũng rất cần sự đồng thuận của nhân dân, cảnh giác trước những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, nhận thức rõ bản chất, mục đích và quyết tâm của Đảng, tin vào Đảng, thì cuộc chiến chống tham nhũng dù khó mấy cũng sẽ làm được./.

  Reply
 • 13 Tháng Tám, 2018 at 4:18 chiều
  Permalink

  Chống tham nhũng là một cuộc chiến trong nội bộ, chống giặc nội xâm, giữa những người đồng chí, nên rất cam go và khó khăn. Nó đòi hỏi người đứng đầu và bộ máy làm công tác thanh tra, kiểm tra phải thật sự trong sạch, thật sự quyết tâm

  Reply
 • 14 Tháng Tám, 2018 at 5:32 sáng
  Permalink

  Chống tham nhũng ở nước ta hiện nay là làm trong sạch Đảng, bộ máy chính quyền Nhà nước, loại bỏ những “sâu mọt” làm hại đến sự tồn vong của đất nước, hạnh phúc của nhân dân. Đó là “cuộc chiến” thực sự vì nước, vì dân./.

  Reply
 • 14 Tháng Tám, 2018 at 5:45 sáng
  Permalink

  Mặc dù còn nhiều cam go, nhưng cuộc chiến chống tham nhũng ở nước ta nhất định thắng lợi vì nó phản ánh đúng quy luật phát triển và nguyện vọng của nhân dân./.

  Reply
 • 14 Tháng Tám, 2018 at 2:34 chiều
  Permalink

  Thực hiện Luật phòng chống tham nhũng và phòng chống tham nhũng là một trong những nhiệm vụ quan trọng để xây dựng thành công Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa “ dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.

  Reply
 • 14 Tháng Tám, 2018 at 8:55 chiều
  Permalink

  Cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng ở nước ta còn rất nhiều khó khăn và cam go, vì vậy rất cần sự đồng thuận của nhân dân, cảnh giác trước những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch và hãy tin tưởng rằng với quyết tâm cao, hành động quyết liệt, cùng sự vào cuộc đồng bộ của mọi lực lượng nhất định sẽ thành công

  Reply
 • 15 Tháng Tám, 2018 at 6:23 sáng
  Permalink

  Cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở nước ta đã thực sự, làm trong sạch Đảng, bộ máy chính quyền Nhà nước, loại bỏ những cá nhân, tổ chức tham nhũng hại nước, hại dân đem lại dân chủ, công bằng trong xã hội. Được nhân dân đồng tình ủng hộ cao.

  Reply
 • 15 Tháng Tám, 2018 at 6:53 sáng
  Permalink

  Cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở nước ta là làm trong sạch Đảng, bộ máy chính quyền Nhà nước, loại bỏ những cá nhân tham nhũng hại nước, hại dân đem lại dân chủ, công bằng trong xã hội. Vì vậy, cuộc chiến chống tham nhũng ở nước ta hiện nay ngày càng trở nên khốc liệt đòi hỏi sự kiên quyết của người đúng đầu.

  Reply
 • 15 Tháng Tám, 2018 at 8:12 sáng
  Permalink

  Bài viết trên giúp ta nhận thức rõ hơn về hành động tăng cường nói xấu, hạ thấp uy tín của Đảng, Nhà nước ta trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng hiện nay của các thế lực thù địch.

  Reply
 • 15 Tháng Tám, 2018 at 8:13 sáng
  Permalink

  Cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở nước ta thể hiện rõ mục đích là, làm trong sạch Đảng bộ máy chính quyền Nhà nước, loại bỏ những cá nhân tham nhũng hại nước, hại dân đem lại dân chủ, công bằng trong xã hội.

  Reply
 • 15 Tháng Tám, 2018 at 8:36 sáng
  Permalink

  Đó là “cuộc chiến” thực sự vì nước, vì dân không vì quyền lực, hám danh hay chỉ là cuộc chiến tranh giành quyền lực giữa các phe nhóm lợi ích như các thế lực cố tình xuyên tạc.

  Reply
 • 15 Tháng Tám, 2018 at 8:41 sáng
  Permalink

  Tham nhũng là vấn nạn chung của các nước trên thế giới. Ở Việt Nam, vấn nạn này đã được Đảng và Bác Hồ chỉ rõ nguồn gốc, bản chất, hậu quả và được toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta lên án, đấu tranh tiêu diệt… Song, cuộc chiến đó hiện nay trở nên nóng bỏng và quyết liệt hơn bao giờ hết, thể hiện trên các lĩnh vực, các bộ, ngành và không loại trừ một ai, không có vùng cấm … và đang có kết quả tích cực, đã củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng…. Vì thế có thể kết luận rằng, Đảng ta không bao che, dung túng cho tệ tham nhũng mà đã, đang rất tích cực, quyết liệt chống tham nhũng, coi nó là kẻ thù không đội trời chung, cuộc chiến với tham nhũng là cuộc chiến sinh tử của Đảng và đất nước…. Việc cố tình xuyên tạc, bóp méo cuộc chiến chống tham nhũng ở Việt Nam hiện nay là một thủ đoạn thâm độc, nó phủ nhận thành quả, rung túng cho tham nhũng… hòng chống phá ta từ bên trong, nên chúng ta kiên quyết bác bỏ những luận điệu, thủ đoạn đó của bọn phản động và tích cực tham gia phòng, chống tham nhũng để thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!.

  Reply
 • 15 Tháng Tám, 2018 at 10:33 sáng
  Permalink

  Các thế lực thù địch và các phần tử cơ hội chính trị lợi dụng tính chất gay go, quyết liệt phức tạp của cuộc đấu tranh chống tham nhũng,ở Việt Nam để cố tình xuyên tạc bản chất và mục tiêu của cuộc đấu tranh chống tham nhũng ở nước ta. Bài viết thật chí lý và xác đáng.

  Reply
 • 15 Tháng Tám, 2018 at 10:52 sáng
  Permalink

  Cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở nước ta thể hiện rõ mục đích là, làm trong sạch Đảng bộ máy chính quyền Nhà nước, loại bỏ những cá nhân tham nhũng hại nước, hại dân đem lại dân chủ, công bằng trong xã hội. Vậy mà bọn người xấu lại đặt câu hỏi cuộc chống tham nhũng ở nước ta nhằm mục đích gì. Chứng tỏ bọn người xấu không có não.

  Reply
 • 15 Tháng Tám, 2018 at 10:56 sáng
  Permalink

  Đấu tranh chống tham nhũng ở nước ta hiện nay là thể hiện quyết tâm của Đảng nhằm làm trong sạch các tổ chức, làm sức mạnh củ Đảng, của bộ máy nhà nước mạnh lên để phục vụ nhân dân tốt hơn. Điều này đã được thực tiễn minh chứng, nhân dân đồng tình, ủng hộ. Mọi người hãy cảnh giac trước những luận điệu xuyên tạc, phản động nhé

  Reply
 • 15 Tháng Tám, 2018 at 11:00 sáng
  Permalink

  Những kẻ phản động luôn “đổi trắng thay đen”, mọi người hết sức cảnh giác về “trắng đen” của bọn người phản động nhé

  Reply
 • 16 Tháng Tám, 2018 at 7:15 sáng
  Permalink

  Cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở nước ta chỉ có một mục đích duy nhất là làm trong sạch Đảng, bộ máy chính quyền Nhà nước, loại bỏ những cá nhân tham nhũng hại nước, hại dân đem lại dân chủ, công bằng trong xã hội. Ngoài ra, không còn mục đích nào khác.

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.