CẢNH GIÁC VỚI NHỮNG CHIÊU TRÒ XUYÊN TẠC VỤ ÁN ĐỒNG TÂM CỦA BỌN CƠ HỘI, PHẢN DỘNG

Dẫu biết rằng, chiêu trò lợi dụng dân chủ, nhân quyền để chống Đảng Cộng sản Việt Nam, chống đối chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam là một âm mưu, thủ đoạn chưa lúc nào ngưng nghỉ của các thế lực thù địch, cơ hội, phản động, nhưng mới đây khi Tòa án xét xử sơ thẩm vụ án Đồng Tâm, các thế lực cơ hội, phản động lại ra sức lợi dụng, xuyên tạc hòng chống Đảng Cộng sản Việt Nam, chống đối chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, là một thủ đoạn vô cùng bỉ ổi đáng phải lên án. Mới đây, Nguyenngocgia lại có bài “Vụ án Đồng Tâm – Gốc rễ ĐCSVN đang rữa nát” đăng trên mạng xã hội gần đây là một điển hình cho những âm mưu thủ đoạn bỉ ổi của các phần tử thù địch, cơ hội, phản động.

Pháp luật của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam ,do toàn dân đặt ra thông qua đại diện của nhân dân là Quốc Hội, mọi người dân cũng như cán bộ, công chức, viên chức của Đảng, Nhà nước đều bình đẳng trước pháp luật, đều có nghĩa vụ phải chấp hành, mọi hành vi vi phạm pháp luật đều bị xử lý nghiêm theo pháp luật.

Pháp luật của mọi quốc gia đều có mục đích trước hết là bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân, lợi ích của quốc gia, dân tộc, bảo vệ thể chế chính trị, duy trì trật tự và ổn định của xã hội, mọi hành vi xâm phạm đều bị pháp luật nghiêm trị. Quyền lực của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là tập trung thống nhất, nhưng có sự phân công, phối hợp và kiểm soát chặt chẽ giữa các cơ quan nhà nước, trong thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp, đây là cách tổ chức thực thi quyền lực hoàn toàn phù hợp với đạo lý, truyền thống dân tộc, và điều kiện kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của Việt Nam, điều đó đã được thực tiễn kiểm nghiệm là hoàn toàn đúng đắn, không cần bàn cãi.

Ở thể chế chính trị của Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam là một bộ phận hợp thành hệ thống chính trị, đồng thời lực lượng duy nhất giữ vai trò lãnh đạo hệ thống chính trị, lãnh đạo toàn xã hội, tổ chức và hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam phải tuân thủ theo hiến pháp, pháp luật. Điều này, đã được hiến định trong Điều 4, Hiến pháp năm 2013 của Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Một trong mục tiêu lãnh đạo quan trọng của Đảng Cộng sản Việt Nam là đảm bảo cho pháp luật Việt Nam thật sự là pháp luật của dân, do dân vì dân, bảo vệ mọi quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân. Cơ chế vận hành của thể chế chính trị Việt Nam là “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân lao động làm chủ”. Theo đó, Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo nhưng không làm thay nhà nước, không can thiệp vào công việc của các cơ quan nhà nước, nhất là trong thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp. Ấy vậy mà Nguyenngocgia lại xuyên tạc cho rằng nguyên do để xảy ra vụ án Đồng Tâm và việc xét xử vụ án Đồng Tâm là do “Đảng đang rữa nát”, thật là bỉ ổi đáng phải lên án.

 Việc điều tra, xét xử vụ án Đồng Tâm là hoàn toàn tuân thủ theo pháp luật và thể hiện tính nhân văn, nhân đạo của pháp luật, của Đảng và nhà nước Việt Nam.

Có lẽ mọi quốc gia dân tộc khi đặt ra hệ thống pháp luật cũng đều nhằm mục đích là để mọi người dân sống, làm việc và hành động theo đúng pháp luật, nhưng một khi có hành vi vi phạm pháp luật thì hoạt động xét xử nghiêm minh theo pháp luật là một tất yếu để duy trì pháp luật, duy trì trật tự và ổn định của xã hội. Thực tế, các nước tư bản phát triển, dù có truyền thống xây dựng pháp luật và duy trì pháp luật, cũng không thể tránh khỏi các hành vi hoặc vô tình, hay cố tình vi phạm pháp luật cần phải xét xử nghiêm minh.

Hành vi vi phạm pháp luật của các bị cáo trong vụ án Đồng Tâm là quá rõ ràng, các cơ quan nhà nước thực thi pháp luật của Việt Nam cũng đã tiến hành điều tra, tố tụng và xét xử theo đúng trình tự quy định của pháp luật. Việc luận tội của đại diện quyền công tố, cũng như sự bào chữa của các luật sư và kết quả tuyên phạt những kẻ phạm tội, dù là chủ mưu hay đồng lõa, tham gia cũng là hoàn toàn xác đáng, đúng người, đúng tội. Điều đó, đã được dư luận nhân dân, nhất là sự đồng thuận của nhân dân tại xã Đồng Tâm; những kẻ phạm tội cũng phải tâm phục khẩu phục, cúi đầu nhận tội và xin được nhà nước cho hưởng khoan hồng. Ấy vậy, mà Nguyenngocgia lại cố tình rêu rao, xuyên tạc, đổ lỗi do Đảng Cộng sản Việt Nam, do các cơ quan thi hành pháp luật của Nhà nước Việt Nam.

Dù Nguyenngocgia có dẫn dụ cách nhìn nhận vụ án Đồng tâm dưới các góc độ lịch sử, lý luận, Điều lệ Đảng, hay cải cách tư pháp, hay công ước quốc tế… hoặc gì đi nữa thì cũng chỉ là sự đánh tráo khái niệm, là vu vạ, đổ lỗi cho Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà nước Việt Nam – Một chiêu trò đã quá cũ, quá quen thuộc của các thế lực thù địch, do đó sẽ chẳng còn ai tin, có chăng chỉ làm tăng thêm tinh thần cảnh giác và nâng cao ý chí, quyết tâm đấu tranh với các thế lực phản động, cơ hội, thù địch để bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa của toàn dân Việt Nam./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

shares