Cảnh giác với thủ đoạn nham hiểm của Lynn Huỳnh

Trong chiến lược “diễn biến hòa bình”, vấn đề dân tộc luôn là một trong những nội dung chủ đạo được các thế lực thù địch triệt để lợi dụng nhằm chống phá Đảng, Nhà nước ta. Gần đây, trên trang “Vietnamthoibao”, kẻ có bút danh Lynn Huỳnh tán phát bài viết có tựa đề: “Quyền dân tộc tự quyết” và trò chơi lắt léo chữ nghĩa của người cộng sản. Với bản chất của một kẻ lưu manh, phản động và thủ đoạn tinh vi, thâm độc Lynn Huỳnh ra sức rêu rao, phê phán, xuyên tạc quan điểm, đường lối, chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước ta bằng cách viện dẫn một loạt các văn kiện pháp lý quốc tế như “Hiến chương Liên hợp quốc”, “Tuyên ngôn toàn thế giới về quyền con người”, “Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị” v.v…  để phân tích, chứng minh luận điểm hết sức chủ quan, ấu trĩ. Y đã cố tình đánh tráo và đồng nhất khái niệm quyền dân tộc tự quyết là quyền của quốc gia – dân tộc với quyền của các dân tộc thiểu số để tuyên truyền, xuyên tạc làm cho những người nhẹ dạ cả tin, thiếu hiểu biết, nhất là đồng bào các dân tộc thiểu số ngộ nhận rằng, “quyền dân tộc tự quyết” là “quyền dân tộc thiểu số” – quyền của riêng đồng bào các dân tộc thiểu số.  Đây là thủ đoạn hết sức nham hiểm của Lynn Huỳnh nhằm tuyên truyền, kích động, lôi kéo đồng bào dân tộc đòi “quyền dân tộc tự quyết, tự quản”, đòi thành lập nhà nước riêng, thoát ly khỏi sự quản lý của Nhà nước, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc như: “Nhà nước Tin lành Đề-ga” ở Tây Nguyên, “Nhà nước Mông” ở Tây Bắc… từ đó hình thành các tổ chức đối lập với Đảng, Nhà nước ta. Đồng thời, các tổ chức người Việt lưu vong ở nước ngoài như: “Hội người Mông thế giới”, “Hội người Thượng Đề-ga” … tích cực móc nối, tài trợ, “hà hơi, tiếp sức”, chỉ đạo số đối tượng trong nước thu hút, tập hợp lực lượng, hình thành nhóm phản động gây mất ổn định chính trị ở địa phương. Điển hình mới nhất là vụ tấn công khủng bố có tổ chức vào trụ sở chính quyền ở tỉnh Đắk Lắk làm 9 người chết, 2 người bị thương, bắt giữ 3 con tin. Đây là hành vi rất manh động, liều lĩnh, man rợ, mất nhân tính gây phẫn nộ trong nước và cộng đồng quốc tế. Hiện tất cả các đối tượng đã bị bắt giữ và các cơ quan đang tiến hành điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh và chắc chắn chúng phải đền tội trước pháp luật.

Điều 5, Hiến pháp 2013 khẳng định: “Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là quốc gia thống nhất của các dân tộc cùng sinh sống trên đất nước Việt Nam; các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp nhau cùng phát triển; nghiêm cấm mọi hành vi kỳ thị, chia rẽ dân tộc; ngôn ngữ quốc gia là tiếng Việt. Các dân tộc có quyền dùng tiếng nói, chữ viết, giữ gìn bản sắc dân tộc, phát huy phong tục, tập quán, truyền thống và văn hóa tốt đẹp của mình; Nhà nước thực hiện chính sách phát triển toàn diện và tạo điều kiện để các dân tộc thiểu số phát huy nội lực, cùng phát triển với đất nước”.

Từ khi thành lập cho đến nay, Đảng và Nhà nước ta với quan điểm nhất quán là luôn dành nhiều sự quan tâm đến các dân tộc thiểu số; xác định giải quyết vấn đề dân tộc nói chung, quyền của người dân tộc thiểu số nói riêng là thước đo của sự tiến bộ và phát triển xã hội; coi đó là một nội dung quan trọng được ưu tiên hàng đầu trong hoạch định chiến lược phát triển kinh tế – xã hội. Thông qua nhiều chính sách, chương trình quốc gia nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho đồng bào dân tộc thiểu số có điều kiện phát triển bình đẳng trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam. Đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các dân tộc thiểu số ngày càng được cải thiện. Công tác an ninh, quốc phòng được tăng cường, củng cố. Tuy nhiên, do hoàn cảnh của lịch sử và điều kiện địa lý tự nhiên, các dân tộc Việt Nam có trình độ phát triển không đồng đều về kinh tế, văn hóa, xã hội; trình độ dân trí, phong tục, tập quán có sự chênh lệch khá lớn. Các dân tộc thiểu số sống ở vùng sâu, vùng núi cao, biên giới hẻo lánh, điều kiện phát triển kinh tế – xã hội còn gặp nhiều khó khăn.

Trong quá trình phát triển và hội nhập của đất nước, các thế lực thù địch, đối tượng phản động lưu vong và các phần tử cơ hội chính trị trong nước tiếp tục lợi dụng vấn đề dân tộc để chống phá Đảng, Nhà nước với tính chất rất nguy hiểm. Vì vậy, mỗi cấp ủy, chính quyền, các cơ quan chức năng và nhân dân, nhất là đồng bào các dân tộc thiểu số, cần cảnh giác, chủ động và tích cực đấu tranh làm thất bại những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc để chống phá Đảng, Nhà nước. Kiên quyết không nghe theo kẻ xấu lôi kéo, kích động, xúi giục thực hiện những hành vi chống phá, gây rối, mất an ninh trật tự tại địa phương./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.