ĐẬP TAN LUẬN ĐIỆU ĐÒI XÓA BỎ NỀN GIÁO DỤC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM

Đảng ta luôn xác định giáo dục là quốc sách hàng đầu, “tạo đột phá trong đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo”. Bên cạnh những đóng góp tâm huyết xây dựng nền giáo dục nước nhà, vẫn còn những kẻ xuyên tạc, lợi dụng yếu kém, khuyết điểm trong lĩnh vực giáo dục để vu khống, quy chụp cho chế độ xã hội chủ nghĩa. Một trong số đó là VietTuSaiGon, vừa qua, y đã đăng bài “Một thứ tư duy cần đục bỏ” trên trang mạng xã hội. Bài viết đã “nhìn” nền giáo dục theo 4 góc phiến diện: lịch sử, đạo đức, xã hội học và chính trị một cách hằn học, định kiến và kêu gọi “tư duy cần đục bỏ” là xóa bỏ nền giáo dục xã hội chủ nghĩa – “khối u quá khủng khiếp” của giáo dục ở Việt Nam.

Thứ nhất, chẳng có nền giáo dục nào đứng ngoài chính trị

Nhìn lại lịch sử xã hội loài người, mỗi chế độ xã hội có một nền giáo dục tương ứng. Không thể có chuyện ở chế độ phong kiến phải xây dựng nền giáo dục không phục vụ lợi ích của các “triều đình”. Càng không thể có chuyện ở chế độ tư bản chủ nghĩa phải xây dựng nền giáo dục không phục vụ lợi ích của giai cấp tư sản. Chẳng nhà cầm quyền nào tiếp nhận những tư tưởng xây dựng nền giáo dục đứng ngoài chính chị và lật đổ giai cấp cầm quyền. Nền giáo dục ở Việt Nam là nền giáo dục xã hội chủ nghĩa, gắn với chế độ xã hội chủ nghĩa. Nói muốn phát triển nền giáo dục Việt Nam cần phải “đục bỏ” tư duy về nền giáo dục xã hội chủ nghĩa, xóa bỏ hệ tư tưởng mácxit – đó là sự hoang tưởng, chẳng hiểu gì về giáo dục và chính trị.

Có một sự thật hiển nhiên mà các “nhà dân chủ” đều biết nhưng vẫn trơ trẽn xuyên tạc, phủ nhận: đi lên chủ nghĩa xã hội là sự lựa chọn của lịch sử Việt Nam, là sự lựa chọn của dân tộc Việt Nam, phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử. Chỉ có chủ nghĩa xã hội mới làm cho nước ta được độc lập, dân ta có cuộc sống tự do, hạnh phúc. Thành quả, cơ đồ của nước ta được như ngày hôm nay là công lao, mồ hôi, xương máu biết bao thế hệ người Việt Nam, sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, Bác Hồ vĩ đại, trong đó có sự hy sinh của hàng triệu đảng viên. Lợi ích của Đảng tất cả chỉ vì dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Vậy nền giáo dục Việt Nam đi theo hướng nào khi xóa bỏ sự thật hiển nhiên ấy. Đành rằng, nền giáo dục của ta có những yếu kém, khuyết điểm song không phải do bản chất của chế độ. Chúng ta cũng đang hết sức, tận tâm, tận lực để khắc phục. Đổi mới, xây dựng nền giáo dục Việt Nam phải vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thật bi hài cho những kẻ “góp ý”, “kêu gọi” “chấn hưng”, “đổi mới”, xây dựng nền giáo dục nước nhà lại đòi xóa bỏ nền giáo dục xã hội chủ nghĩa, xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa.

Thứ hai, giáo dục lịch sử ở Việt Nam luôn gắn liền với lịch sử dân tộc

Cha ông ta luôn coi trọng giáo dục lịch sử dân tộc cho thế hệ sau. Dù kẻ thù có tìm mọi cách đồng hóa, phá hoại, xuyên tạc, song người Việt Nam luôn tỉnh táo, sáng suốt, phân biệt rạch ròi công, tội, đánh giá khách quan về lịch sử. Đó là, răn dạy con cháu “uống nước nhớ nguồn”, biết ơn những người có công với non sông đất nước, vạch mặt những kẻ “Việt gian”, “bán nước”, “cõng rắn cắn gà nhà”. Đó là thái độ cứng rắn, kiên quyết với thứ “ăn cháo đá bát”, “ăn cây táo rào cây sung” khi nhìn nhận về lịch sử dân tộc.

Giáo dục lịch sử ngày xưa chủ yếu là truyền miệng, gặp rất nhiều khó khăn từ kẻ “xâm lược”. Ngày nay, sự dạy bảo của cha ông về giáo dục lịch sử dân tộc được Đảng, Nhà nước ta và nhân dân ta thấm nhuần và thực thi có hiệu quả. Không thể không thừa nhận sự hiểu biết đúng về lịch sử của một bộ phận nhân dân, nhất là thế hệ trẻ còn nhiều thứ đáng bàn. Tuy nhiên, tâm huyết với vấn đề này là phải góp ý về phương pháp giáo dục lịch sử, phát huy vai trò của các cấp các ngành và toàn xã hội, nhất là từ gia đình, ông bà, cha mẹ với con cháu và đấu tranh có hiệu quả với các hoạt động “xâm lăng”, xuyên tạc về văn hóa, giáo dục, đạo đức.

Ngày nay, xây dựng nền giáo dục Việt Nam còn những khó khăn, thách thức. Do đó, bên cạnh việc đóng góp những tâm huyết, nhân lực, trí lực, vật lực, chúng ta cũng luôn tỉnh táo, nhận diện, vạch trần và đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc, chống phá, nhất là những hạng người đòi “xóa bỏ nền giáo dục xã hội chủ nghĩa” như VietTuSaiGon và những trí thức “rởm” thường rêu rao./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

shares