ĐỖ NGÀ – KẺ PHÁ HOẠI MÔI TRƯỜNG HÒA BÌNH Ở VIỆT NAM

Gần đây, dư luận trong nước và kiều bào Việt Nam ở nước ngoài rất bức xúc về bài viết có tiêu đề “Vấn đề Việt Nam” đăng trên mạng xã hội của tác giả Đỗ Ngà. Theo Đỗ Ngà: “Nhân dân thì muốn Việt Nam ngả về phía Mỹ còn Đảng cộng sản thì không bứt ra khỏi quỹ đạo Tầu. Dân và Đảng như trống đánh xuôi, kèn thổi ngược…”. Vậy, thực chất quan điểm này như nào? Phải chăng đó là sự thật?

Trên cả phương diện lý luận và thực tiễn cho thấy, quan điểm của Ngà cũng như nhiều kẻ thù địch, cơ hội chính trị khác là cố tình xuyên tạc, bịa đặt đường lối, quan điểm, chính sách đối ngoại của Đảng ta, nhằm can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ của Việt Nam, hòng làm cho tình hình thêm phức tạp, gây hoài nghi, mất ổn định và suy giảm niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Chúng ta biết rằng, Độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa là đường lối đối ngoại nhất quán của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đường lối đó đã tạo được sự đồng thuận cao trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta và được dư luận quốc tế đồng tình ủng hộ. Nhờ thực hiện đường lối đối ngoại đúng đắn của Đảng, công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế thời gian qua đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Trước những diễn biến mới của tình hình thế giới, khu vực và trong nước, Đảng Cộng sản Việt Nam đã xác định mục tiêu, nhiệm vụ của công tác đối ngoại là: Bảo đảm lợi ích quốc gia – dân tộc, trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, bình đẳng và cùng có lợi. Thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển; đa dạng hóa, đa phương hóa trong quan hệ đối ngoại; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; là bạn, là đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế nhằm phục vụ mục tiêu giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, tranh thủ tối đa các nguồn lực bên ngoài để phát triển đất nước, nâng cao đời sống nhân dân; nâng cao vị thế, uy tín của đất nước và góp phần vào sự nghiệp hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới.

Thực tiễn những năm qua, đặc biệt trong hơn 30 năm đổi mới cho thấy, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn, quan trọng trong công tác đối ngoại. Quan hệ của Việt Nam với các nước trong khu vực và trên toàn thế giới ngày càng được mở rộng, đi vào chiều sâu, vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế không ngừng được nâng cao. Quan hệ đối ngoại của Đảng Cộng sản Việt Nam không ngừng được mở rộng và tăng cường theo hướng đa phương và đa dạng hóa các quan hệ. Công tác đối ngoại của Đảng cùng ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân được kết hợp hài hòa đã tạo nên những thắng lợi to lớn trên mặt trận ngoại giao, góp phần tạo nên môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước…

Trong giải quyết những vấn đề nhạy cảm, phức tạp, Đảng và Nhà nước Việt Nam đã nhiều lần khẳng định Việt Nam không bao giờ liên minh, liên kết với một nước khác để chống lại nước thứ ba, không đi với nước này để chống nước kia. Chủ trương và cách giải quyết đó của Đảng, Nhà nước Việt Nam đã tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân cũng như toàn xã hội, được dư luận quốc tế đồng tình ủng hộ chứ không có chuyện “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược” như suy nghĩ phiến diện, thiển cận của Đỗ Ngà.

Như vậy, quan điểm của Đỗ Ngà nêu trên không có gì mới và không nhằm mục đích nào khác là tiếp tục chống phá Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, đi ngược lại lợi ích quốc gia-dân tộc, chia rẽ mối quan hệ giữa Việt Nam với các nước đối tác, nhất là các nước lớn, các nước láng giềng, phá hoại môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước của nhân dân Việt Nam. Vì vậy, mọi người hết sức cảnh giác và kiên quyết lên án, bác bỏ những quan điểm sai trái, thù địch của Đỗ Ngà./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

shares