KHÔNG THỂ PHỦ NHẬN VAI TRÒ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI NỀN BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM

Gần đây trên Vietnamthoibao.org, có đăng tải bài viết: Báo chí Việt Nam ngày càng tệ hại của Hoàng Lan Mộc Châu vu cáo, xuyên tạc, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với nền báo chí cách mạng Việt Nam, bằng cách giật tít, thổi phồng một vài sự kiện, cùng với những lời lẽ cho rằng, báo chí cách mạng Việt Nam “chẳng tiến bộ hơn”, “bước tiến về phía sau vĩ đại” là do Đảng Cộng sản.

          Đây là những lời lẽ thiếu khách quan, phiến diện của kẻ bất mãn chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ. Bởi ngay từ những ngày đầu thành lập báo chí cách mạng Việt Nam đã được Nguyễn Ái Quốc – Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta tổ chức, lãnh đạo và rèn luyện. Trong suốt chặng đường vẻ vang đó, báo chí đã thực sự trở thành một binh chủng, lực lượng đặc biệt, xung kích trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đóng góp lớn lao vào các cuộc kháng chiến, kiến quốc trường kỳ và vĩ đại của dân tộc. Bước vào thời kỳ đổi mới, báo chí góp phần to lớn vào việc tuyên truyền chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; các đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; cổ vũ nhân tố mới, điển hình tiên tiến, thành quả của công cuộc đổi mới… Và chính báo chí cũng đã góp phần xây dựng niềm tự hào, “đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”. Cho nên, luận điệu phủ nhận thành tựu của báo chí và cho rằng  báo chí “chẳng tiến bộ” của Châu là vô căn cứ, không đúng thực tế.

          Theo báo cáo của Bộ Thông tin và Truyền thông, hiện Việt Nam có khoảng 41.000 nhân sự đang tham gia hoạt động trong lĩnh vực báo chí, 779 cơ quan báo chí (trong đó có 142 báo, 612 tạp chí, 25 cơ quan báo chí điện tử), 72 cơ quan được cấp phép hoạt động phát thanh – truyền hình với tổng số 87 kênh phát thanh, 193 kênh truyền hình. Điều này cho thấy, dưới sự lãnh đạo của Đảng báo chí, truyền thông Việt Nam đã phát triển nhanh cả về đội ngũ, trình độ, loại hình, quy mô, phương tiện, kỹ thuật – công nghệ số, nhờ vậy tính hiệu quả trong tuyên truyền được nâng cao, tác động tích cực đến sự phát triển của đời sống xã hội; khẳng định rõ nét hơn vị trí, vai trò đặc biệt của báo chí cách mạng trong đời sống xã hội. Chính những thành tựu của báo chí đã được khẳng định rõ trong thực tế đã đập tan những luận điệu sai trái, xuyên tạc phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với báo chí cách mạng Việt Nam.

          Cũng phải khẳng định thêm rằng, trong bối cảnh dịch Covid-19 hai năm qua, báo chí là một trong bốn lực lượng ở tuyến đầu. Cả lực lượng báo chí đã vào cuộc với tinh thần “chống dịch như chống giặc”. Cùng với đó, với trách nhiệm xã hội to lớn, báo chí đã tích cực tham gia công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng do Đảng lãnh đạo. Báo chí vừa tuyên truyền, chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về đấu tranh chống tham nhũng, vừa trực tiếp tham gia vạch trần không ít vụ án tham nhũng, tiêu cực, cung cấp nhiều thông tin quan trọng để cơ quan chức năng lấy làm căn cứ vào cuộc điều tra. Đặc biệt, trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, báo chí là lực lượng tiên phong, xung kích trong đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực phản động, thù địch, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, góp phần củng cố lòng tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.

          Từ những vấn đề trên, có thể khẳng định: Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo báo chí, truyền thông là tất yếu. Song, Đảng, Nhà nước ta luôn tôn trọng và bảo vệ quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận, bao gồm quyền tự do hoạt động nghề nghiệp của người làm báo, truyền thông; quyền tự do tiếp cận và nhận thông tin; quyền tự do cá nhân và tổ chức được bảo vệ trước báo chí và truyền thông. Báo chí là người bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân, đấu tranh vì hạnh phúc, ấm no của nhân nhân… Cho nên, mọi luận điệu phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với nền báo chí Việt Nam của Hoàng Lan Mộc Châu và đồng bọn là hoàn toàn sai trái, cần nhận diện, đấu tranh bác bỏ./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.