LÊ PHÚ KHẢI – KHÔNG THỂ DỰA VÀO MẤY VỤ ÁN OAN SAI MÀ PHÊ PHÁN ĐẢNG, PHÊ PHÁN CHẾ ĐỘ

  1. Lê Phú Khải kẻ mượn gió bẻ măng, viện cớ mấy vụ án oan sai của tòa án Việt Nam để xuyên tạc, kích động đòi đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập, đòi thay đổi bản chất nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Mới đây, Lê Phú Khải mệnh danh là phóng viên thường trú một thời ở Đồng bằng sông Cửu Long lại có bài đăng tải trên trang Boxit VN với tiêu đề “Nền tư pháp hoang dại ở Việt Nam còn tồn tại đến bao giờ”. Đọc tiêu đề bài báo đã thấy, rõ tâm địa xấu xa, đen tối của Lê Phú Khải. Theo lời quảng bá của Phú Khải thì trước đây Y là một phóng viên, nhưng không rõ phóng viên của tờ báo nào, nhưng nếu đã một thời làm phóng viên báo “cách mạng” của Việt Nam mà nay lại tung ra những lời hằn học đó chứng tỏ Y là một kẻ “trở cờ” quay lưng lại với cách mạng, cố tình xuyên tạc chống phá Đảng, chống phá chế độ, chúng ta cần cảnh giác. Tôi không có ý quy chụp nhưng đọc câu cuối của bài viết của Y thì đã chúng tỏ điều tôi nói là đúng sự thật. Y kết lại rằng “Chừng nào còn chế độ độc đảng, độc tài, không có tòa án độc lập thì những đau khổ của gần trăm triệu dân đen Việt Nam còn…”. Điều đó, đủ cho thấy Lê Phú Khải mượn cớ mấy vụ oan sai trong xét xử của tòa án Việt Nam để phê phán Đảng, chế độ, kích động đòi đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập, đòi thay đổi bản chất của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo mô thức nhà nước pháp quyền tư sản – điều mà Nhân dân Việt Nam, dân tộc Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam không bao giờ chấp nhận.

  1. Lê Phú Khải, không thể chỉ dựa vào mấy vụ án oan sai trong xét xử từ thời kháng chiến chống Pháp đến nay để vu cáo nền pháp luật Việt Nam là “hoang dại” – một cách nhìn thiển cận không xứng với lương tâm, danh dự của một người đã từng là nhà báo (dù là báo gì chăng nữa).

Dẫu biết rằng, nguyên tắc cao nhất trong hoạt động báo chí là trung thực, tôn trọng sự thật và đưa tin phản ánh trung thực những tin tức sự thật về cuộc sống mới có sức thuyết phục độc giả, nhưng đáng xấu hổ là Phú Khải tự xưng là nhà báo nhưng lại từ bỏ nguyên tắc tối thượng của nhà làm báo, đã đứng trên quan điểm lập trường chính trị phản động, dùng lăng kính và cái nhìn méo mó, không tôn trọng sự thật, lợi dụng sự thật để tuyên truyền xuyên tạc vì dụng ý xấu. Sự thực thì, trong xét xử của tòa án Việt Nam cũng như của nhiều tòa trên thế giới đều có nguyên tắc xét xử dựa trên cơ sở các nguyên tắc cụ thể được pháp luật của quốc gia và các điều luật quốc tế đã hiến định mà quốc gia có tham gia ký kết, thỏa thuận. Vấn đề mà Phú Khải dẫn ra là nguyên tắc “trọng chứng”, không “trọng cung” trong xét xử, theo tôi đúng ra phải là trong xét xử tòa án nào cũng có nguyên tắc “trọng chứng”, hơn “trọng cung”, chứ không phải như Phú Khải nói “trọng chứng” “không trọng cung”. Đây có lẽ là sự lập lờ đánh tráo khái niệm, vì nếu đã “không trọng cung” thì có lẽ mọi tòa án người ta đã bỏ bước hỏi cung, nhưng thực ra thì chẳng có tòa án nào xét xử chỉ dựa vào chứng cứ mà không có điều tra, xét hỏi bị can.

Mặt khác, trong lịch sử thế giới việc xét xử oan sai cũng đã từng xảy ra không chỉ ở tòa án Việt Nam mà nhiều tòa án trên thế giới đã mắc phải lỗi này, kế cả tòa án của các nước phát triển, đâu chỉ ở riêng Việt Nam. Đây là lỗi không tòa án nào mong muốn, nhưng thực tế cũng rất khó tránh khỏi, điều có thể làm có chăng chỉ là nỗ lực giảm thiểu tối đa những oan sai trong xét xử, cố gắng bảo đảm cho hoạt động xét xử đúng người, đúng tội, không để lọt tội phạm, không để xảy ra oan sai trong xét xử và kết tội bị can, đây là mong muốn, là mục tiêu phấn đấu của mọi tòa án trên toàn thế giới và cũng là nguyện vọng của nhân dân toàn thế giới.

 Mặc dù, tòa án của mỗi quốc gia hay quốc tế đều có những nguyên tắc xét xử cụ thể khác nhau, nhưng đều thống nhất phương châm, nguyên tắc là phải xử đúng người, đúng tội, không để xảy ra oan sai, lọt người, lọt tội. Nhưng thực hiện phương châm xét xử đó cũng không hề đơn giản, thực tế đã có không ít toà án, trong đó có tòa án Việt Nam đã để xảy ra các oan sai trong xét xử. Nhưng cũng không thể chỉ vì điều đó mà kết tội cho “ngành tư pháp Việt Nam”, tòa án Việt Nam “là bất lương” như cách lập luận của Phú Khải.

  1. Cùng với công cuộc đổi mới toàn diện đất nước hiện nay, ngành tư pháp và tòa án Việt Nam cũng đã và đang có sự chuyển mình theo hướng ngày càng phát triển tiến bộ, đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong thời kỳ mới

Nếu Phú Khải đã từng là phóng viên báo, chắc cũng được ăn học đàng hoàng, tử tế và được cấp thẻ phóng viên, vậy nên chắc Y cũng hiểu rằng Học thuyết về nhà nước pháp quyền là sản phẩm của nhân loại, đã hình thành từ lâu ngay từ thời cổ đại và phát triển đến ngày nay; và lý luận, mô thức về nhà nước pháp quyền đã từng bước được áp dụng ở nhiều thể chế chính trị, ở nhiều quốc gia dân tộc. Nhưng cho đến nay, mô thức nhà nước pháp quyền ở mỗi quốc gia, kể cả các quốc gia tư sản phát triển “văn minh” thì cách thức tổ chức và vận hành mô hình đó cũng không đồng nhất, giống nhau. Ở nhà nước Việt Nam, Hiến pháp Việt Nam năm 2013 đã hiến định: (1) Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân. (2) Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Nhân dân làm chủ; tất cả quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân mà nền tảng là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức. (3) Quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp.

Mô thức trên đây, thể hiện rõ bản chất của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam khác về bản chất so với các mô hình nhà nước pháp quyền tư sản, cái khác căn bản ở đây chính là mọi quyền lực nhà nước là thuộc về nhân dân, của nhân dân, không thuộc về số ít giai cấp nắm quyền thống trị như các thể chế chính trị tư sản. Dẫu rằng Nhà nước Việt Nam không tổ chức theo lối “tam quyền phân lập” như mô thức của một số nhà nước tư sản. Nhưng như thế cũng không thể nói rằng ở “Việt Nam không có tòa án độc lập” như lối suy diễn của Phú Khải, trái lại cùng với sự đổi mới toàn diện đất nước ngành tư pháp và tòa án Việt Nam đang có những bước tiến hết sức quan trọng, ngày càng cho phép hạn chế tối đa những oan sai trong xét xử.

Hoạt động xét xử của tòa án đang có nhiều đổi mới theo hướng mở rộng dân chủ, tăng quyền lực của dân dân. Việc xét xử của Toà án nhân dân có Hội thẩm nhân dân tham gia, việc xét xử của Toà án quân sự có Hội thẩm quân nhân tham gia theo quy định của pháp luật tố tụng. Khi xét xử, Hội thẩm ngang quyền với Thẩm phán. Khi xét xử, Thẩm phán và Hội thẩm độc lập và chỉ tuân theo pháp luật. Toà án xét xử tập thể và quyết định theo đa số. Toà án xét xử công khai, trừ trường hợp cần xét xử kín để giữ gìn bí mật nhà nước, thuần phong mỹ tục của dân tộc hoặc để giữ bí mật của các đương sự theo yêu cầu chính đáng của họ. Toà án xét xử theo nguyên tắc mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật, không phân biệt nam, nữ, dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo, thành phần xã hội, địa vị xã hội; cá nhân, cơ quan, tổ chức, đơn vị vũ trang nhân dân và các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc mọi thành phần kinh tế đều bình đẳng trước pháp luật. Toà án bảo đảm quyền bào chữa của bị cáo, quyền bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự. Toà án bảo đảm cho những người tham gia tố tụng quyền dùng tiếng nói, chữ viết của dân tộc mình trước Toà án. Toà án thực hiện chế độ hai cấp xét xử. Đối với bản án, quyết định của Toà án đã có hiệu lực pháp luật mà phát hiện có vi phạm pháp luật hoặc có tình tiết mới thì được xem xét lại theo trình tự giám đốc thẩm hoặc tái thẩm do pháp luật tố tụng quy định.

Vậy mà, với nhãn quan chính trị lệch lạc, với lăng kính méo mó, bằng cái nhìn thiển cận, hằn học với Đảng Cộng sản Việt Nam, với chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, Phú Khải dám vu vạ rằng: “Chừng nào còn chế độ độc đảng, độc tài, không có tòa án độc lập thì những đau khổ chung thân của gần trăm triệu dân đen Việt Nam còn…”. Đúng là giọng điệu của kẻ “trở cờ”, chúng ta cần cảnh giác không để mắc mưu của Lê Phú Khải cùng đồng bọn của Y./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

One thought on “LÊ PHÚ KHẢI – KHÔNG THỂ DỰA VÀO MẤY VỤ ÁN OAN SAI MÀ PHÊ PHÁN ĐẢNG, PHÊ PHÁN CHẾ ĐỘ

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.