Luật An ninh mạng – công cụ cần thiết để bảo đảm an ninh quốc gia

Tại Kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XIV, ngày 12/6/2018, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã thông qua Luật An ninh mạng với tỷ lệ cao (86,86% đại biểu Quốc hội tán thành). Đây là bộ Luật quan trọng nhằm đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, trong bối cảnh nước ta đang đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Một là, Luật An ninh mạng được thông qua có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật của nhà nước, phù hợp với thông lệ quốc tế. Hiện nay, thế giới đang bước vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ Tư, cùng với sự phát triển “theo cấp số nhân” của khoa học công nghệ, không gian mạng trở thành một bộ phận cấu thành không thể thiếu trong xây dựng xã hội thông tin và phát triển kinh tế tri thức. Sự phát triển của không gian mạng đã và đang mang lại những lợi ích lớn chưa từng có cho các quốc gia, nhưng cũng làm xuất hiện những nhiều nguy cơ tiềm ẩn khôn lường. Nhiều quốc gia, tổ chức, liên minh quốc tế như Mỹ, Anh, Đức, Hà Lan, Pháp, Canada, Hàn Quốc, NATO… đã khẩn trương ban hành các văn bản luật hoặc dưới luật, nhằm tạo ra các thiết chế, cơ sở pháp lý chống lại các nguy cơ đe dọa đến an ninh quốc gia từ không gian mạng. Đồng thời, thành lập các lực lượng chuyên trách về an ninh mạng, tình báo mạng, chiến tranh mạng, phòng chống khủng bố mạng và tội phạm mạng. Chỉ trong vòng 06 năm trở lại đây, đã có 23 quốc gia trên thế giới ban hành trên 40 văn bản luật về an ninh mạng. Do đó, việc ban hành Luật An ninh mạng ở Việt Nam là phù hợp với thông lệ quốc tế trong thời kỳ mở rộng hội nhập, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đây cũng là hoạt động cụ thể nhằm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật theo Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 của Bộ Chính trị khóa IX về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật đến năm 2010, định hướng đến năm 2020. Bộ Luật này sẽ là công cụ quan trọng, không thể thiếu để Nhà nước quản lý tốt xã hội, giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế, hội nhập quốc tế, xây dựng Nhà nước trong sạch, vững mạnh, thực hiện quyền con người, quyền tự do, dân chủ của công dân, góp phần đưa nước ta sớm trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Hai là, Luật An ninh mạng tạo hành lang pháp lý quan trọng để bảo vệ an ninh quốc gia trên không gian mạng. Thời gian qua, tình hình an ninh không gian mạng trên thế giới và khu vực diễn ra hết sức phức tạp. Ở các nền kinh tế khổng lồ như Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản và Đức, tội phạm mạng đã gây ra tổng thiệt hại lên tới 200 tỷ đô – la mỗi năm. Bên cạnh đó, hoạt động khủng bố qua không gian mạng đang nổi lên như một thách thức toàn cầu, diễn ra theo 3 hình thức chủ yếu: Tấn công hệ thống mạng thông tin nhằm mục đích khủng bố; Sử dụng mạng để tài trợ, tuyên truyền, lôi kéo, tuyển mộ, đào tạo, huấn luyện lực lượng để thực hiện hành vi khủng bố và Phát tán thông tin lên mạng nhằm khủng bố tinh thần. Tại Việt Nam, trong năm 2017, thiệt hại do virus máy tính gây ra đối với người dùng đã lên tới 12.300 tỷ đồng, tương đương 540 triệu đô – la. Các hoạt động tấn công mạng, gián điệp, khủng bố trên mạng, đặc biệt là nguy cơ “chiến tranh lạnh” đã và đang đe dọa trực tiếp tới nước ta. Trước tình hình đó, Luật An ninh mạng được ban hành sẽ bảo đảm cơ sở pháp lý vững chắc cho lực lượng Công an nhân dân, Quân đội nhân dân, các cơ quan, tổ chức và nhân dân có thể chủ động tiến hành có hiệu quả các hoạt động, biện pháp cần thiết để phòng ngừa, ngăn chặn, phát hiện, đấu tranh, loại trừ các hành vi xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trên không gian mạng; các hành vi tấn công vào hạ tầng kỹ thuật mạng máy tính, viễn thông, internet ở Việt Nam. Đồng thời bảo đảm quyền con người, quyền công dân; khắc phục các hạn chế của pháp luật hiện hành, góp phần bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới.

Ba là, Luật An ninh mạng là công cụ pháp luật quan trọng nhằm đấu tranh phòng, chống “Diễn biến hòa bình” trên không gian mạng. Thời gian qua, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị trong và ngoài nước tăng cường các hoạt động chống phá cách mạng nước ta với nhiều âm mưu, thủ đoạn hết sức tinh vi, nham hiểm, xảo quyệt. Một trong những thủ đoạn của chúng là triệt để lợi dụng internet, mạng xã hội và các blog cá nhân để tung tin xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; vu cáo, bịa đặt, bôi nhọ hình ảnh các lãnh đạo Đảng, Nhà nước; chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, chia rẽ Đảng, Nhà nước với nhân dân. Đặc biệt trước những sự kiện lớn, các ngày kỷ niệm trọng đại của đất nước, cấp độ, mật độ và tần suất những thông tin xấu, độc ngày càng gia tăng. Không gian mạng đang trở thành môi trường lý tưởng cho âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, nhằm phá hoại nền tảng tư tưởng, chuyển hóa chế độ chính trị ở nước ta. Để đấu tranh làm thất những âm mưu, thủ đoạn đó, bên cạnh các biện pháp đồng bộ về công tác chính trị, tư tưởng và tổ chức cần phải có công cụ pháp luật đủ mạnh, có sức răn đe đối với hành vi lợi dụng internet, mạng xã hội tuyên truyền, kích động chống đối Đảng, Nhà nước, ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi ích quốc gia, dân tộc. Luật An ninh mạng được ban hành đã đáp ứng kịp thời yêu cầu đó. Với những chế tài cụ thể, nghiêm minh, Luật An ninh mạng sẽ phục vụ đắc lực cho nhiệm vụ tranh phòng, chống “Diễn biến hòa bình” trên không gian mạng; góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Từ những phân tích trên cho thấy, Luật An ninh mạng là văn bản luật quan trọng, có ý nghĩa to lớn đối với quá trình xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật ở nước ta; nhằm bảo đảm an ninh quốc gia và đáp ứng kịp thời yêu cầu, nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống “Diễn biến hòa bình” trên không gian mạng hiện nay.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

13 thoughts on “Luật An ninh mạng – công cụ cần thiết để bảo đảm an ninh quốc gia

 • 17 Tháng Tám, 2018 at 9:53 sáng
  Permalink

  Việc xây dựng Luật An ninh mạng đã được nhiều quốc gia trên thế giới quan tâm thực hiện, trong đó có nước Mỹ. Theo thống kê của Liên Hợp quốc, đến nay đã có 138 quốc gia (trong đó có 95 nước đang phát triển) ban hành Luật An ninh mạng. Việt Nam là đất nước có chủ quyền, và đặc biệt là quốc gia có tốc độ tăng trưởng nhanh chóng về số lượng người sử dụng internet. Trước cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 nếu không có luật an ninh mạng thì liệu ai sẽ là người sẽ bảo vệ đất nước, hệ thống chính trị – kinh tế – xã hội và nhân dân trước các cuộc tấn công mạng ngày càng tinh vi và dày đặc. Mọi biểu hiện xuyên tạc, kích động là để nhằm mục đích xấu xa, đen tối, bịa đặt.

  Reply
 • 19 Tháng Tám, 2018 at 2:32 chiều
  Permalink

  Việc ban hành Luật an ninh mạng là hết sức cần thiết và phù hợp với thông lệ quốc tế!

  Reply
 • 20 Tháng Tám, 2018 at 12:40 chiều
  Permalink

  Luật An ninh mạng là văn bản luật quan trọng, có ý nghĩa to lớn đối với quá trình xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật ở nước ta. Việc ban hành Luật an ninh mạng là hết sức cần thiết.

  Reply
 • 20 Tháng Tám, 2018 at 2:59 chiều
  Permalink

  Sự tác động to lớn của mạng internet đến mọi mặt đời sống kinh tế xã hội, cả mặt tích cực, tiêu cực, thậm có hoạt động trên mạng internet còn gây nguy hại cho xã hội… Vì vậy ban hành Luật An ninh mạng để tăng cường công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực internet là hoàn toàn cấp thiết.

  Reply
 • 20 Tháng Tám, 2018 at 4:00 chiều
  Permalink

  Luật An ninh mạng được thông qua có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật của nhà nước, phù hợp với thông lệ quốc tế. Bài viết rất chí lý.

  Reply
 • 20 Tháng Tám, 2018 at 8:54 chiều
  Permalink

  Trước sự lan tỏa toàn cầu của mạng Internet, việc các quốc gia, trong đó có Việt Nam, tạo hành lang pháp lý minh bạch hơn sẽ góp phần phát huy những điểm tích cực của Internet, vừa hạn chế tối đa những mặt tiêu cực của nó đối với xã hội, nhận thức, tư tưởng, và lớn hơn là tới an ninh, chủ quyền quốc gia và lợi ích của người dân; không để mạng truyền thông xã hội bị các lực lượng chống đối lợi dụng trở thành công cụ thực hiện những mưu đồ xấu xa.

  Reply
 • 21 Tháng Tám, 2018 at 8:08 sáng
  Permalink

  Luật an ninh mạng giúp hoàn thiện cơ sở pháp lý ổn định về an ninh mạng theo hướng áp dụng các quy định pháp luật một cách đồng bộ, khả thi trong thực tiễn thi hành.

  Reply
 • 21 Tháng Tám, 2018 at 2:20 chiều
  Permalink

  Việc ban hành Luật An ninh mạng rất cần thiết, bởi theo Cục An ninh mạng (Bộ Công an) hiện nay mỗi năm nước ta đang phải đối phó với hàng chục nghìn cuộc tấn công mạng với quy mô lớn, cường độ cao, đe doạ trực tiếp đến an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội, gây tổn hại nặng nề về kinh tế.

  Reply
 • 21 Tháng Tám, 2018 at 2:21 chiều
  Permalink

  Thời gian qua, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị trong và ngoài nước tăng cường các hoạt động chống phá cách mạng nước ta với nhiều âm mưu, thủ đoạn hết sức tinh vi, nham hiểm, xảo quyệt. Một trong những thủ đoạn của chúng là triệt để lợi dụng internet, mạng xã hội và các blog cá nhân để tung tin xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; vu cáo, bịa đặt, bôi nhọ hình ảnh các lãnh đạo Đảng, Nhà nước; chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, chia rẽ Đảng, Nhà nước với nhân dân. Mọi người hãy cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn của bọn phản động nhé

  Reply
 • 21 Tháng Tám, 2018 at 2:24 chiều
  Permalink

  Cảm ơn tác giả bài viết đã cho mọi người thấy: Luật An ninh mạng – công cụ cần thiết để bảo đảm an ninh quốc gia. Đây là cơ sở để mọi người đấu tranh với những luận điệu xuyên tạc, thù địch, phản động

  Reply
 • 29 Tháng Tám, 2018 at 8:19 sáng
  Permalink

  Luật An ninh mạng là văn bản luật quan trọng, có ý nghĩa to lớn đối với quá trình xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật ở nước ta

  Reply
 • 29 Tháng Tám, 2018 at 10:17 sáng
  Permalink

  Luật An ninh mạng – công cụ cần thiết để bảo đảm an ninh quốc gia. Vì vậy, cần phải xây dựng Luật An ninh mạng. Tôi nhất trí với tác giả bài viết.

  Reply
 • 30 Tháng Tám, 2018 at 8:21 sáng
  Permalink

  Một trong những thủ đoạn của các thế lực thù địch trong thực hiện âm mưu “Diễn biến hòa bình” là triệt để lợi dụng internet, mạng xã hội và các blog cá nhân để tung tin xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước. Luật An ninh mạng ra đời sẽ là công cụ pháp luật quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống “Diễn biến hòa bình” trên không gian mạng.

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.