Mưu đồ gì đằng sau chiêu bài kích động tuổi trẻ Việt Nam biểu tình

Vai trò to lớn của thanh niên đã được thực tiễn lịch sử Việt Nam khẳng định. Đặc biệt, từ khi có Đảng, được giác ngộ mục tiêu, lý tưởng chiến đấu vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, các thế hệ thanh niên Việt Nam đã trưởng thành về nhiều mặt, đóng góp quan trọng cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, cũng như sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Hiện nay, thanh niên là lực lượng xung kích trong tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, phát triển đất nước.

Thiết tưởng, điều đó đã được lịch sử và thực tiễn chứng minh, làm rõ. Ấy vậy mà thời gian qua, trên các trang mạng xã hội, xuất hiện những bài viết của một số người tự cho mình là “nhà dân chủ”, “trăn trở với vận mệnh của đất nước”, “trăn trở về vai trò và lý tưởng của thanh niên”. Họ đưa ra những câu hỏi đại loại là tại sao tuổi trẻ Việt Nam im lặng, rồi quy kết sinh viên Việt Nam không dám dấn thân vì lý tưởng. Họ nhìn vào các cuộc biểu tình, mà có sự tham gia của một bộ phận học sinh, sinh viên ở Hong Kong, rồi quy kết, tuổi trẻ Việt Nam không dám dấn thân vì lý tưởng, chỉ lo đeo đuổi những thú vui thấp bé, không dám đứng lên biểu tình.

Rõ ràng đây không phải và không thể là thái độ của người “trăn trở với vận mệnh của đất nước”, “trăn trở với lý tưởng của thanh niên”, mà đây là những luận điệu cực kỳ phản động, họ đã coi thường, phủ nhận những hy sinh, mất mát của nhiều thế hệ trẻ Việt Nam đã cùng với quân và dân cả nước ta kề vai, sát cánh làm nên những chiến công vĩ đại trong lịch sử dân tộc ở thế kỷ XX. Nhiều học sinh, sinh viên đã phải gác lại việc học tập trên giảng đường để lên đường đánh giặc và nhiều người trong số đó đã không trở về, họ đã hy sinh tuổi thanh xuân của mình với mong muốn đất nước được độc lập, tự do… Hành động của họ không phải là vì mục tiêu, lý tưởng cao cả hay sao, hỡi “những nhà thông thái” dởm?

Sau khi đất nước được hòa bình, độc lập, thống nhất, dưới sự lãnh đạo của Đảng, thanh niên Việt Nam cũng không ngừng trưởng thành về nhiều mặt, đa số thanh niên tích cực học tập, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, nâng cao trình độ, nhận thức, tích cực lập thân, lập nghiệp, xứng đáng là lực lượng xung kích tham gia phát triển kinh tế, xã hội. Có rất nhiều tấm gương tiêu biểu của thanh niên trong học tập: Đạt các giải cao trong các kỳ thi quốc gia và quốc tế; nhiều thanh niên trở thành những doanh nhân giỏi, những nhà khoa học danh tiếng, họ không ngại khó khăn, gian khổ, sẵn sàng đến những nơi khó khăn như biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa để thực hiện nhiệm vụ, giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế; sẵn sàng dầm mình trong mưa gió, bão lũ để giúp nhân dân phòng chống, khắc phục thiên tai, ổn định cuộc sống. Với những hành động như vậy, thử hỏi, nếu không có mục tiêu, lý tưởng cao đẹp thì thanh niên có dám đến những nơi khó khăn, thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện khó khăn như vậy hay không? Nên việc quy kết “tuổi trẻ Việt Nam không dám dấn thân vì lý tưởng” chỉ là sự xuyên tạc một cách hồ đồ với dụng ý xấu của những kẻ phản động.

Thanh niên là lực lượng trẻ, khỏe, năng động, sáng tạo, nhiệt tình nhưng còn thiếu kinh nghiệm, vốn sống, dễ bị kích động, lôi kéo để phục vụ mưu đồ đen tối của các lực lượng thù địch, phản động. Dù không muốn nhưng chúng ta cũng phải thừa nhận rằng, hiện nay, vẫn còn một bộ phận thanh niên có biểu hiện ngại học, ngại rèn, thiếu tu dưỡng đạo đức, sống ích kỷ, thực dụng, thích hưởng thụ, sa đà vào các tệ nạn xã hội, thậm chí bán mình cho cái chết trắng. Nhưng đây chỉ là một bộ phận nhỏ, không thể đại diện cho thế hệ trẻ Việt Nam. Bởi vì, trên thực tế đa số thanh niên đang ngày đêm tích cực học tập, rèn luyện, ra sức đóng góp sức lực, trí tuệ của mình vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển đất nước, nhiều tấm gương sống đẹp, sống có ích trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội đang ngày càng được nhân rộng, xứng đáng là người chủ tương lai của đất nước.

Hơn 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới toàn diện, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử, vai trò và vị thế của Việt Nam được nâng cao trên trường quốc tế và khu vực; đời sống của nhân dân được nâng lên; nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước. Tuy nhiên, nước ta vẫn còn nhiều khó khăn, cùng với đó là sự suy thoái về đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên. Lợi dụng những hạn chế, yếu kém đó những “nhà dân chủ” giả hiệu đã tìm mọi cách xuyên tạc, nói xấu Đảng, chế độ, kích động các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thanh niên Việt Nam biểu tình đòi nọ, đòi kia… Đến đây thì mưu đồ đen tối của những kẻ phản động đã lộ rõ, chúng kích động tuổi trẻ Việt Nam biểu tình không phải là vì đất nước, vì thanh niên, mà hòng biến thanh niên trở thành lực lượng “xung kích”, là “ngòi nổ” cho các hoạt động tụ tập, biểu tình, gây rối an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo cớ để các thế lực thù địch can thiệp nhằm chống phá Đảng, chống phá chế độ và sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Để tiếp tục phát huy vai trò của tuổi trẻ Việt Nam trong tình hình mới, đòi hỏi các cấp, các ngành, đặc biệt là các tổ chức Đoàn thanh niên cần quan tâm tạo các phong trào hành động cách mạng để thu hút và tập hợp thanh niên, cống hiến sức lực, trí tuệ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Qua đó, giáo dục, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ cho thanh niên, tạo điều kiện thuận lợi để thanh niên có thể phát triển toàn diện. Bên cạnh đó, mỗi thanh niên cần tích cực, tự giác học tập, rèn luyện về mọi mặt, tích cực tham gia các hoạt động xã hội… Đồng thời, cần nêu cao tinh thần cảnh giác và kiên quyết đấu tranh với những âm mưu, hành động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, nhất là âm mưu kích động thanh niên biểu tình chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ nước ta, cản trở sự phát triển của đất nước./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

One thought on “Mưu đồ gì đằng sau chiêu bài kích động tuổi trẻ Việt Nam biểu tình

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

shares