NGUYỄN DOÃN ĐÔN LẠI GÂY THÊM SỰ HẬN THÙ

Thời gian gần đây trên một số diễn đàn phản động đã đồng loạt tán phát bài viết Chúng ta cần một lịch sử rõ ràng cho dân tộc của “nhà dân chủ” Nguyễn Doãn Đôn. Xuyên suốt bài viết, y đã trắng trợn nêu lên những điều sai sự thật, gây tổn hại đến cuộc đời, thân thế, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nhằm mục đích “hạ bệ” thần tượng Người trong lòng nhân dân Việt Nam; tạo đà cho việc xóa bỏ nền tảng tư tưởng, sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

  1. Xuyên tạc về Hồ Chí Minh là tội ác không thể dung thứ

Lịch sử đã khẳng định, thân thế, sự nghiệp cũng như tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn gắn bó mật thiết với cách mạng Việt Nam. Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, các luận điệu xuyên tạc Hồ Chí Minh cũng ngày một gia tăng hơn bao giờ hết. Bám gót, nối đuôi các thế lực phản động và bọn cơ hội chính trị Nguyễn Doãn Đôn lớn tiếng tráo trở, cho rằng Hồ Chí Minh là hình tượng không hoàn toàn có thật…; có tư tưởng Hồ Chí Minh không? Tư tưởng ấy là cái gì vậy? Sao ta theo “tư tưởng” ấy bao nhiêu năm trời đằng đẵng… ? Những lời thiển cận này chẳng thể “lừa phỉnh” được người đọc, mà có chăng chỉ làm lộ rõ bộ mặt ngu dốt, trơ trẽn, phản động của Nguyễn Doãn Đôn. Bởi, Hồ Chí Minh là một nhân cách cao đẹp, có đức trong, trí sáng, cống hiến trọn đời cho dân tộc và nhân loại tiến bộ. Người luôn hiện hữu trong tâm thức mỗi người Việt Nam yêu nước. Mọi lời lẽ, hành động xúc phạm, bôi nhọ, “hạ bệ” Người đều là tội ác không thể dung thứ. Nhìn lại cuộc đời và sự nghiệp của Hồ Chí Minh, không ai có thể phủ nhận rằng tư tưởng và nhân cách của Người đã trở thành những giá trị tiến bộ của thế giới; không những là tài sản tinh thần quý báu của Đảng và dân tộc Việt Nam mà còn là giá trị chung cho sự phát triển của nhân loại. Chủ tich Hồ Chí Minh là vị anh hùng giải phóng dân tộc và là một nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam; Người đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng của nhân dân Việt Nam, góp phần vào cuộc đấu tranh chung của các dân tộc vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội… Hành động cố tình đặt điều nói xấu, xuyên tạc, tung tin ngụy tạo về Hồ Chí Minh của Nguyễn Doãn Đôn và “đồng đảng” của y chẳng khác nào dùng bàn tay mà che mặt trời vậy!

  1. Đấu tranh chống các luận điệu xuyên tạc về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đấu tranh phòng, chống các luận điệu xuyên tạc về Hồ Chí Minh là quan điểm nhất quán của Đảng ta. Nó gắn chặt với cuộc đấu tranh phê phán các quan điểm sai trái, thù địch, làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, cũng như cuộc đấu tranh chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Để đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc Hồ Chí Minh, đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị phải thực hiện đồng bộ những giải pháp, từ đấu tranh phòng ngừa đến đấu tranh trực diện với các luận điệu xuyên tạc về thân thế và sự nghiệp của Người. Điều cốt yếu nhất, có ý nghĩa quyết định đến đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động của các luận điệu xuyên tạc về Chủ tịch Hồ Chí Minh là mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi chiến sĩ, đồng bào ta ở trong và ngoài nước cần hiểu đúng về công lao và đóng góp của Người đối với đất nước; hiểu và tin tưởng vào chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối quan điểm của Đảng và thắng lợi của sự nghiệp cách mạng; không nghe và tin theo những giọng điệu xuyên tạc của Nguyễn Doãn Dân và đồng bọn của y làm tổn hại đến lợi ích quốc gia – dân tộc./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

One thought on “NGUYỄN DOÃN ĐÔN LẠI GÂY THÊM SỰ HẬN THÙ

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.