NHẬN ĐỊNH SAI TRÁI CỦA RFA VỀ LUẬT ĐẤT ĐAI (SỬA ĐỔI) Ở VIỆT NAM

Mới đây, Quốc hội đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi), có hiệu lực từ ngày 01/01/2025 (thay thế Luật Đất đai 2013). Tuy nhiên, lợi dụng tự do, dân chủ, một số phần tử cơ hội chính trị, phản động đã đưa ra những nhận định sai trái khi cho rằng: “Những người soạn luật đều là những cán bộ của nhà nước và là những người quản lý đất đai; Họ soạn luật chỉ nhằm có lợi cho chính quyền, cho những người quản lý đất đai thôi, quyền lợi của người dân kể như không được lưu tâm tới”Họ ép người dân rồi bắt người dân phải thí đất, giao đất vô lý, trái với pháp luật”. Đây là những nhận định vô căn cứ và hoàn toàn sai trái. Bởi vì:

Hiến pháp Việt Nam năm 2013 quy định: Quốc hội thực hiện quyền lập hiến, quyền lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước. Quốc hội là nơi ý chí của Nhân dân trở thành ý chí của Nhà nước thể hiện bằng các đạo luật mang tính bắt buộc chung. Tất cả các vấn đề lớn thuộc mọi lĩnh vực, từ chính trị, kinh tế – xã hội, văn hóa, giáo dục, quốc phòng, an ninh, đối ngoại,… của đất nước đều được Quốc hội thảo luận và quyết nghị.

Quy trình xây dựng các Luật, Bộ Luật ở Việt Nam được tiến hành rất chặt chẽ, khoa học dân chủ. Các dự thảo Luật, Bộ Luật ở Việt Nam được lấy ý kiến rộng rãi của các tầng lớp Nhân dân; bảo đảm phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ của Nhân dân trong việc góp ý vào nội dung dự thảo. Từ đó, tạo sự đồng thuận xã hội, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của mỗi cá nhân, cơ quan, tổ chức trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện các Luật và Bộ Luật.

Thứ hai, Luật Đất đai (sửa đổi) đã được chuẩn bị công phu, được Quốc hội thông qua với sự tán thành rất cao, nhân dân đồng tình ủng hộ.

Luật Đất đai (sửa đổi) là dự án luật lớn, có ý nghĩa và tầm quan trọng đặc biệt trong đời sống chính trị, kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường của đất nước; có tác động sâu rộng đến các tầng lớp Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp; đồng thời, là dự án Luật rất khó và phức tạp. Vì vậy, dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đã được xây dựng công phu, chuẩn bị kỹ, được trình Quốc hội tại 04 kỳ họp, 02 Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách, 08 phiên họp chính thức của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trong đó có 01 phiên cho ý kiến về Kế hoạch lấy ý kiến Nhân dân. Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV đã ban hành Nghị quyết số 671/NQ-VBTVQH 15 và Chính phủ ban hành Nghị quyết số 170/NQ-CP về việc lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), từ ngày 03/01 đến ngày 15/3/2023. Những nội dung lấy ý kiến đối với dự thảo Luật Đất đai (sủa đổi) được xác định rất cụ thể, rõ ràng để Nhân dân góp ý, và được tiếp thu, nghiên cứu chỉnh lý. Trên cơ sở ý kiến của các cơ quan, tổ chức, chuyên gia, nhà khoa học, đối tượng chịu sự tác động và trên 12 triệu lượt ý kiến của Nhân dân, dự thảo luật được hoàn thiện trước khi trình Quốc hội cho ý kiến lần thứ hai tại kỳ hợp thứ 5 (tháng 5/2023). Tại Kỳ họp bất thường, ngày 18/01/2024, Quốc Hội đã biểu quyết thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với 432 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (chiếm tỷ lệ 87,63%).

Luật Đất đai (sửa đổi) lần này có nhiều điểm mới và đột phá, được kỳ vọng sẽ khắc phục được những bất cập, hạn chế trong chính sách, pháp luật liên quan đến đất đai hiện hành, tạo hành lang pháp lý cho quản lý, khai thác, sử dụng tiết kiệm, biền vững, hiệu quả nguồn lực đất đai, đáp ứng tốt sự phát triển của xã hội, bảo đảm công bằng và ổn định xã hội, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định: Đây là thành quả của quá trình phối hợp chặt chẽ, chuẩn bị thận trọng, kỹ lưỡng, khoa học, từ sớm, từ xa, với nỗ lực và quyết tâm rất cao của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các cơ quan của Quốc hội, đại biểu Quốc hội, các cơ quan, tổ chức hữu quan; huy động mọi nguồn lực với tinh thần thực sự cầu thị, lắng nghe, dân chủ; tranh thủ tốt đa trí tuệ, đóng góp của các chuyên gia, các nhà khoa học, cộng đồng doanh nghiệp, cử tri và Nhân dân cả nước. Hoàn toàn không có chuyện ban hành Luật Đất đai (sửa đổi) để phục vụ cho quyền lợi của những người quản lý đất đai, trà đạp lên quyền và lợi ích chính đáng của người dân như luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch.

Hiện nay, vấn đề Luật Đất đai (sửa đổi) là vấn đề nóng, thu hút sự quan tâm đặc biệt của xã hội. Các thế lực thù địch sẽ tiếp tục lợi dụng vấn đề này để thực hiện nhiều âm mưu, thủ đoạn chống phá Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta. Mỗi cán bộ, Đảng viên, nhân dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, nhận diện đúng bản chất và tích cực đấu tranh làm thất bại những âm mưu thủ đoạn đó.

Như vậy, nhận định của các thế lực thù địch trên trang “Rfatiengviet là hoàn toàn sai trái. Vì vậy, mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân cần nhận thức đúng cũng như đấu tranh bác bỏ./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.