Những nội dung cơ bản của luật An ninh mạng

Ngày 28/6/2018, Văn phòng Chủ tịch nước đã tổ chức họp báo công bố lệnh của Chủ tịch nước về 7 luật đã được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 5 thông qua, trong đó có Luật An ninh mạng. Luật An ninh mạng gồm 07 chương, 43 điều, quy định những nội dung cơ bản về bảo vệ an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia; phòng ngừa, xử lý hành vi xâm phạm an ninh mạng; triển khai hoạt động bảo vệ an ninh mạng và quy định trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Trong đó, đáng chú ý một số nội dung cơ bản sau:

Thứ nhất, bảo vệ an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia, là một trong những nội dung đặc biệt quan trọng trong Luật An ninh mạng. Theo đó, Luật chỉ rõ, hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia là hệ thống thông tin khi bị sự cố, xâm nhập, chiếm quyền điều khiển, làm sai lệch, gián đoạn, ngưng trệ, tê liệt, tấn công hoặc phá hoại sẽ xâm phạm nghiêm trọng an ninh mạng. Từ đó, quy định rõ các biện pháp và hoạt động bảo vệ tương xứng với mức độ quan trọng của hệ thống thông tin này, như: thẩm định, đánh giá, kiểm tra, giám sát và ứng phó, khắc phục sự cố an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia.

  Thứ hai, Luật An ninh mạng quy định các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, bao gồm: phòng ngừa, xử lý thông tin trên không gian mạng có nội dung tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; kích động gây bạo loạn, phá rối an ninh, gây rối trật tự công cộng; làm nhục, vu khống; xâm phạm trật tự quản lý kinh tế; phòng, chống gián điệp mạng, bảo vệ thông tin bí mật nhà nước, bí mật công tác, thông tin cá nhân trên không gian mạng; phòng ngừa, xử lý hành vi sử dụng không gian mạng, công nghệ thông tin, phương tiện điện tử để vi phạm pháp luật về an ninh, trật tự; phòng, chống tấn công mạng; phòng, chống khủng bố mạng; phòng, chống chiến tranh mạng; phòng ngừa, xử lý tình huống nguy hiểm về an ninh mạng và đấu tranh bảo vệ an ninh mạng v.v…

Thứ ba, Luật An ninh mạng quy định về triển khai hoạt động bảo vệ an ninh mạng một cách đồng bộ, thống nhất từ Trung ương tới địa phương, trọng tâm là các cơ quan nhà nước và tổ chức chính trị; quy định rõ các nội dung triển khai, hoạt động kiểm tra an ninh mạng đối với hệ thống thông tin của các cơ quan, tổ chức; bảo vệ an ninh mạng đối với cơ sở hạ tầng không gian mạng quốc gia, cổng kết nối mạng quốc tế; bảo đảm an ninh thông tin trên không gian mạng; nghiên cứu, phát triển an ninh mạng, phát triển công nghệ, sản phẩm, dịch vụ, ứng dụng nhằm bảo vệ an ninh mạng; nâng cao năng lực tự chủ về an ninh mạng và bảo vệ trẻ em trên không gian mạng.

Thứ tư, Luật An ninh mạng quy định rõ, doanh nghiệp trong và ngoài nước cung cấp dịch vụ trên mạng viễn thông, mạng internet và các dịch vụ giá trị gia tăng trên không gian mạng tại Việt Nam có hoạt động thu thập, khai thác, phân tích, xử lý dữ liệu về thông tin cá nhân, dữ liệu về mối quan hệ của người sử dụng dịch vụ, dữ liệu do người sử dụng dịch vụ tại Việt Nam tạo ra, phải lưu trữ dữ liệu này tại Việt Nam trong thời gian theo quy định của Chính phủ.

Thứ năm, Luật An ninh mạng quy định các nội dung bảo đảm triển khai hoạt động bảo vệ an ninh mạng; xác định lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng; ưu tiên đào tạo nguồn nhân lực an ninh mạng chất lượng cao; chú trọng giáo dục, bồi dưỡng, phổ biến kiến thức về an ninh mạng và kinh phí cho hoạt động bảo vệ an ninh mạng. Đồng thời, Luật cũng quy định rõ trách nhiệm cụ thể của các cơ quan, tổ chức, cá nhân, bao gồm: Bộ Công an; Bộ Quốc phòng; Bộ Thông tin và Truyền thông; Ban Cơ yếu Chính phủ; Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên không gian mạng và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng không gian mạng trong bảo đảm hoạt động bảo vệ an ninh mạng v.v…

Như vậy, có thể thấy Luật An ninh mạng là đạo luật hàm chứa trong đó các nội dung liên quan đến quy định về phòng ngừa, đấu tranh, xử lý các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia trên không gian mạng. Đây là điều mà các thế lực thù địch đang triệt để lợi dụng để đẩy mạnh “diễn biến hòa bình” đối với cách mạng Việt Nam. Bởi vậy, việc nghiên cứu, hiểu rõ nội dung Luật An ninh mạng là vấn đề có ý nghĩa rất quan trọng. Nó không chỉ bảo đảm cho việc tham gia hoạt động trên không gian mạng của các cá nhân, tổ chức vừa an toàn, vừa tuân thủ đúng pháp luật, góp phần giữ vững chủ quyền, an ninh và lợi ích quốc gia – dân tộc mà còn góp phần vô hiệu hóa các luận điệu xuyên tạc, bịa đặt với mục đích xấu, nhằm gây tâm lý hoang mang, nghi ngờ, chống đối trong quần chúng nhân dân đối với chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nói chung, về an ninh mạng nói riêng./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

6 thoughts on “Những nội dung cơ bản của luật An ninh mạng

 • 19 Tháng Tám, 2018 at 2:37 chiều
  Permalink

  Mọi người cần hiểu rõ những nội dung cơ bản của Luật an ninh mạng để hành động đúng pháp luật, tránh bị kẻ xấu lợi dụng trên mạng internet và các trang mạng xã hội!

  Reply
 • 20 Tháng Tám, 2018 at 9:26 sáng
  Permalink

  Luật An ninh mạng không cản trở an toàn thông tin của người dùng, bởi khách thể, đối tượng, mục tiêu, phương pháp, nội dung của công tác an ninh mạng là nhằm phòng ngừa, đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật. Mọi người cần hiểu rõ bản chất của Luật để nghiêm túc chấp hành và thực hiện nghiêm đồng thời đấu tranh, ngăn chặn các âm mưu, thủ đoạn chống phá, xuyên tạc của các thế lực thù địch.

  Reply
 • 21 Tháng Tám, 2018 at 7:56 sáng
  Permalink

  Mọi công dân có thể tự do sử dụng các mạng xã hội như: Facebook, Youtube, Instagram,… và bày tỏ quan điểm cá nhân trên không gian mạng nếu không vi phạm vào các điều cấm theo quy định của luật, kể cả việc trao đổi trong hoạt động kinh doanh, mua bán hàng hóa. Chỉ có những kẻ muốn sử dụng không gian mạng với mưu đồ xấu, thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, xuyên tạc, chống phá Nhà nước mới e ngại và phản đối luật này.

  Reply
 • 22 Tháng Tám, 2018 at 7:10 sáng
  Permalink

  Việc nghiên cứu, hiểu rõ nội dung Luật An ninh mạng là vấn đề có ý nghĩa rất quan trọng, nó không chỉ bảo đảm cho mọi người tham gia hoạt động trên không gian mạng vừa an toàn, vừa tuân thủ đúng pháp luật, góp phần giữ vững chủ quyền, an ninh và lợi ích quốc gia – dân tộc

  Reply
 • 29 Tháng Tám, 2018 at 10:13 sáng
  Permalink

  Những nội dung cơ bản của Luật an ninh mạng giúp mọi người dân hành động đúng theo pháp luật, tránh bị kẻ xấu lợi dụng trên mạng internet và các trang mạng xã hội!

  Reply
 • 14 Tháng Một, 2019 at 6:59 sáng
  Permalink

  Những nội dung của Luật An ninh mạng được coi là cơ sở quan trọng trong để Nhà nước quản lý mọi vấn đề liên quan đến không gian mạng. Đặc biệt, đây được coi là “chiếc gậy thần kỳ” để đập tan mọi âm mưu chống phá cách mạng nước ta của các thế lực phản động thù địch trên không gian mạng hiện nay.

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.