PHẠM VĂN – BẢN CHẤT KẺ “VÔ MINH” KHI LUẬN BÀN VỀ TRIẾT LÝ GIÁO DỤC (Kỳ ba)

Vấn đề 3: Phạm Văn – kẻ chống phá Đảng, Nhà nước, nền giáo dục và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

Dùng triết lý cao siêu, nhấn nhá bao “lời hay”, “ý tốt”… những rốt cuộc, Phạm Văn cũng hiện nguyên hình là một kẻ có rắp tâm phá hoại các thành quả cách mạng mà nhân dân ta đã đấu tranh hy sinh, gian khổ mới có được như ngày hôm nay. Toàn bộ lời văn và ý tứ cuối bài viết của Phạm Văn đã bộc lộ rõ, ông ta không có một chút ý định nào muốn bàn đến triết lý giáo dục Việt Nam, bàn và đóng góp cho nền giáo dục Việt Nam. Phạm Văn quy nạp toàn bộ những yếu kém, hạn chế trong đời sống giáo dục Việt Nam hiện nay là do Đảng, Nhà nước ta, nhất là sự kế thừa những tư tưởng về một nền giáo dục mới của giai cấp công nhân, nhân dân lao động, đặc biệt là do sự tiếp thu, trung thành và vận dụng chủ nghĩa Mác – Lênin ở Việt Nam mà nên. Phạm Văn cho đó là nguyên nhân của sự “vô minh triết” trong nền giáo dục, và cần phải xóa bỏ hết thảy ở Việt Nam hiện nay, mà trước hết là lật đổ và xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam… Rõ ràng, về bản chất Phạm Văn chỉ mượn cớ luận bàn về triết lý giáo dục Việt Nam để bàn luận và đưa ra các vấn đề về thế sự của nền giáo dục Việt Nam, đặc biệt là thể hiện rõ lập trường, tư tưởng chống phá Đảng, Nhà nước và thành quả cách mạng nói chung và thành quả nền giáo dục của nhân dân ta nói riêng.

Chúng ta biết rằng, dẫu trong đời sống chính trị – xã hội, dẫu cho đời sống giáo dục Việt Nam hiện nay còn tồn tại những hạn chế, yếu kém chưa thể giải quyết, tháo gỡ một sớm, một chiều, thì chúng ta cũng luôn khẳng định những thành quả cách mạng mà nhân dân ta đấu tranh giành được dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại là vô cùng lớn lao. Từ khi có cuộc Cách mạng Tháng Tám 1945, nhất là từ khi đất nước hòa bình, thống nhất, non sông liền một dải từ Mũi Cà Mau đến địa đầu Móng Cái đến nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, nhân dân ta đã xóa bỏ hoàn toàn nền giáo dục cũ của bọn thực dân, đế quốc, chuyên giáo dục theo lối ngu dân, chỉ chăm lo giáo dục cho con cái nhà giàu, đào tạo ra những kẻ phục vụ cho giai cấp bóc lột, làm tay sai cho những kẻ bán nước, hại dân; còn 99% người dân thì không biết chữ, không được hưởng một chút quyền được học tập, được tiếp cận văn hóa, tri thức nào. Chúng ta đã xây dựng nên một nền giáo dục mới, giáo dục vì nhân dân, vì sự tiến bộ và phát triển của mỗi con người và cả xã hội. Đảng, Nhà nước và trước hết ngành giáo dục cũng như toàn thể nhân dân ta đang cùng nhau chung sức, tiếp thu, chọn lọc những tinh hoa, tiến bộ trong nền giáo dục của nhân loại, nhất là những phương pháp, công nghệ mới về giáo dục nhằm nâng cao chất lượng Giáo dục – Đào tạo đáp ứng yêu cầu hội nhập và sự phát triển mạnh mẽ của Khoa học – Công nghệ.

 Những tiến bộ của ngành giáo dục Việt Nam trong những thập niên qua là không thể phủ nhận, và những thành quả mà nền giáo dục Việt Nam có được chính là nhờ vào sự tiến bộ trong nhận thức và hành động đổi mới quyết liệt của toàn Đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị. Ở đó, chúng ta không chỉ bổ sung, phát triển triết lý giáo dục Việt Nam mà còn làm giàu thêm những tri thức mới, giá trị mới của nền giáo dục nước nhà. Cái đáng lo ngại, và trở lực của nền giáo dục Việt Nam hiện nay, chính là ở nhận thức tư tưởng và hành động thiếu đúng đắn của một bộ phận những người lãnh đạo, quản lý và trực tiếp làm công tác giáo dục; đồng thời ở chính ngay những tư tưởng, ý thức “mượn gió bẻ măng” như kiểu các lời lẽ, giọng điệu của Phạm Văn.

Để cho nền giáo dục Việt Nam không ngừng được phát triển sánh ngang với các nước trong khu vực và thế giới, thì vấn đề quan trong không chỉ là kiên định, phát triển các giá trị, triết lý của nền giáo dục Việt Nam, bổ sung, cập nhật các tri thức, giá trị tiến bộ về giáo dục trên thế giới, mà còn phải biết nhận thức rõ và đấu tranh kiên quyết, loại trừ những kẻ giả danh “minh triết”, mượn cớ luận bàn về thế sự để chống phá nền giáo dục Việt Nam, mà thực chất là chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam, Phạm Văn là một trong những “gian sĩ” điển hình cho lũ người nhơ bẩn này. Nhân dân Việt Nam và nền giáo dục ở Việt Nam không cần đến những kẻ “vô minh” như vậy./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

2 thoughts on “PHẠM VĂN – BẢN CHẤT KẺ “VÔ MINH” KHI LUẬN BÀN VỀ TRIẾT LÝ GIÁO DỤC (Kỳ ba)

  • Pingback:PHẠM VĂN – BẢN CHẤT KẺ “VÔ MINH” KHI LUẬN BÀN VỀ TRIẾT LÝ GIÁO DỤC (Kỳ ba) |

  • 14 Tháng Tám, 2019 at 9:07 sáng
    Permalink

    Cái đáng lo ngại, và trở lực của nền giáo dục Việt Nam hiện nay, chính là ở nhận thức tư tưởng và hành động thiếu đúng đắn của một bộ phận những người lãnh đạo, quản lý và trực tiếp làm công tác giáo dục; đồng thời ở chính ngay những tư tưởng, ý thức “mượn gió bẻ măng” như kiểu các lời lẽ, giọng điệu của Phạm Văn và đồng bọn. Điều này thật sự nguy hiểm cho sự phát triển chung của ngành giáo dục nói riêng và xã hội nói chung.

    Reply

Gửi phản hồi

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

shares