PHẢN BÁC LUẬN ĐIỆU LỢI DỤNG VIỆC THÔNG QUA LUẬT ĐẤT ĐAI CỦA QUỐC HỘI ĐỂ CHỐNG PHÁ ĐẢNG, NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

Vừa qua trên trang Doithoaionline.com, Hoàng Hiền phát tán bài “Luật Đất đai và Dân chủ hóa – Mãi mãi vẫn là giấc mơ ở Quốc hội Việt Nam”. Y trích dẫn bình luận của kẻ “cùng hội, cùng thuyền” là những giáo sư, tiến sĩ xưa nhưng nay là kẻ phản đảng như: Nguyễn Đình Cống, Trần Quốc Thuận, Bùi Kiến Thành … cho rằng: Luật đất đai hiện nay của Việt Nam là “căn cơ của nạn tham nhũng” “luật ăn cướp đất của dân”, “Luật gì mà nói rằng đất thuộc sở hữu toàn dân mà do nhà nước quản lý”. Rồi kiến nghị sửa Luật đất đai theo hướng: Coi quyền sử dụng đất của người dân và tổ chức là quyền tài sản, được mua bán theo cơ chế thị trường, “thuận mua, vừa bán”; bỏ quy định Nhà nước có quyền thu hồi đất và đền bù, trưng mua quyền sử dụng đất của người dân vì mục tiêu lợi ích công cộng và phát triển kinh tế-xã hội, vì mục tiêu an ninh quốc gia… Không chỉ xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước thông qua Luật đất đai, Hoàng Hiền còn xuyên tạc, bôi nhọ, bóp méo sự thật, phủ nhận vai trò, lãnh đạo của Đảng và vị trí, vai trò, chức năng của Quốc hội. Y đưa ra các bình luận của các vị phó giáo sư, tiến sĩ “trở cờ” bất mãn với chế độ như: Phạm Quý Thọ, Lê Đăng Doanh, Nguyễn Quang A… Họ trắng trợn cho rằng: “Quốc hội hoàn toàn không có độc lập với sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam”, “Quốc hội chỉ là cánh tay của Đảng”, “Chỉ là công cụ của Đảng”, v.v..

Những luận điệu xuyên tạc, âm mưu đen tối của các thế lực thù địch nhằm chống phá Đảng, Nhà nước, gây phân tâm trong dư luận về các vấn đề đất đai và quyền sử dụng đất. Chúng đưa ra các kiến nghị chỉ là chiêu trò để phủ nhận vai trò của Nhà nước trong công tác quản lý đất đai. Điều 4 Luật đất đai năm 2013 quy định rõ: “Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý”. Điều này thể hiện sự vận dụng sáng tạo, đúng đắn các quan điểm của chủ nghĩa Mác- Lênin về vấn đề đất đai vào hoàn cảnh cụ thể của Việt Nam. Luận điệu đa dạng hóa, tư nhân hóa sở hữu đất đai của Hoàng Hiền không ngoài mục đích phủ nhận lý luận chủ nghĩa Mác-Lênin; đường lối, quan điểm của Đảng và hướng lái Việt Nam theo con đường tư bản chủ nghĩa.

Vì vậy, mỗi chúng ta cần nêu cao cảnh giác, kiên quyết vạch trần và đấu tranh bác bỏ luận điệu xuyên tạc, phản động của Hoảng Hiền và đồng bọn của y./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.