Sự xuyên tạc trắng trợn của Paulus Lê Sơn

Trong các phần tử bịa đặt, vu khống Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Paulus Lê Sơn một trong những phần tử điển hình. Y thường xuyên tung ra những luận điệu xuyên tạc trắng trợn về tình hình đất nước và con người Việt Nam.

Thứ nhất, Paulus Lê Sơn xuyên tạc trắng trợn, cho rằng chế độ ở Việt Nam là: “Độc tài tìm mọi cách thức biến người dân trở nên bất tri, vô trí để dễ bề cai trị”. Với luận điệu bất chấp đạo lý, phải trái, trắng đen này, Paulus Lê Sơn đã tự vạch trần bộ mặt là một kẻ phản động tìm mọi cách bịa đặt, vu khống, nói xấu chế độ xã hội chủ nghĩa do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Thực tế đã bác bỏ luận điệu xuyên tạc này của y. Ở Việt Nam một chân lý ai cũng nhận thấy, đó là: Đảng Cộng sản Việt Nam là một Đảng chân chính cách mạng, luôn đặt lợi ích của quốc gia, dân tộc và nhân dân lao động lên trên hết, trước hết. Vì lẽ đó, từ khi có Đảng lãnh đạo, người dân Việt Nam mới thực sự là người chủ, được hưởng cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc; ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành.

Trong công cuộc xây dựng đất nước thời kỳ mới, Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu, lãnh đạo Nhà nước và xã hội thu được nhiều thành tựu to lớn trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh, được cả thế giới ghi nhận. Dù kinh tế thế giới còn nhiều bất ổn, do tranh chấp thương mại giữa các nước lớn, nhưng kinh tế Việt Nam luôn giữ được nhịp độ tăng trưởng cao, đời sống của người dân không ngừng được cải thiện; các giá trị văn hóa được bảo tồn và tiếp tục phát triển vững chắc; chính trị – xã hội ở Việt Nam được thế giới ghi nhận là hòa bình, ổn định, người dân sống trong hòa bình, hạnh phúc và đoàn kết cùng xây dựng đất nước phồn vinh, thịnh vượng.

Thứ hai, Paulus Lê Sơn xuyên tạc trắng trợn rằng, trong nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam “Các quyền căn bản của người dân Việt Nam gần như bị triệt tiêu hoàn toàn, con người không có quyền được học, được ăn, nói, tự do, tín ngưỡng, có quyền về đất đai, nhà ở”. Đây là sự bịa đặt, vu khống vô văn hóa của Paulus Lê Sơn. Không khó để phản bác những luận điệu sai trái, thù địch của y. Thực tế tình hình đất nước và con người Việt Nam hiện nay cho thấy: Không ở đâu trên thế giới, người dân có thể tự do lựa chọn tôn giáo, tín ngưỡng, miễn sao họ tuân thủ pháp luật Việt Nam. Ở Việt Nam, mọi người dân, các tổ chức, lực lượng trong xã hội đều có thể tham gia đóng góp ý kiến với chính quyền và tham gia giám sát, phản biện xã hội theo đúng Hiến pháp và pháp luật; được tạo mọi điều kiện cần thiết để học hành, tiến bộ cống hiến cho Tổ quốc và nhân dân.

Ở Việt Nam, hiếu học đã trở thành truyền thống tốt đẹp của nhân dân ta. Hiện nay, Việt Nam đã hoàn thành phổ cập giáo dục tiểu học, nhiều nơi hoàn thành phổ cập giáo dục trung học cơ sở được Liên hợp quốc ghi nhận; mọi người dân được giao quyền sử dụng đất, được cơ quan, nhà nước có thẩm quyền cấp sổ đỏ, sổ hồng để khẳng định quyền sử dụng đất, nhà ở hợp pháp, đâu phải như sự bịa đặt, vu khống trắng trợn của Paulus Lê Sơn.

Có thể thấy rằng, những luận điệu xuyên tạc về tình hình đất nước, chế độ chính trị và con người Việt Nam của Paulus Lê Sơn không lừa bịp được ai. Y ngày càng lộ rõ bản chất của một kẻ phản động, hại dân, hại nước. Chúng ta cần phải kiên quyết đấu tranh, vạch trần và bác bỏ./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

8 thoughts on “Sự xuyên tạc trắng trợn của Paulus Lê Sơn

 • 23 Tháng Mười Hai, 2018 at 9:51 chiều
  Permalink

  Với luận điệu bất chấp đạo lý, phải trái, trắng đen này, Paulus Lê Sơn đã tự vạch trần bộ mặt là một kẻ phản động tìm mọi cách bịa đặt, vu khống, nói xấu chế độ xã hội chủ nghĩa do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo

  Reply
 • 24 Tháng Mười Hai, 2018 at 8:30 sáng
  Permalink

  Thực tiễn lịch sử vẫn là câu trả lời đầy đủ để bác bỏ những nhận định hết sức mơ hồ của Paulus Lê Sơn

  Reply
 • 24 Tháng Mười Hai, 2018 at 9:49 chiều
  Permalink

  Paulus Lê Sơn không lừa bịp được ai. Y ngày càng lộ rõ bản chất của một kẻ phản động, hại dân, hại nước.

  Reply
 • 25 Tháng Mười Hai, 2018 at 6:52 sáng
  Permalink

  Đảng Cộng sản Việt Nam là một đảng lãnh đạo chân chính, cách mạng, luôn đặt lợi ích quốc gia, dân tộc và nhân dân lên trên hết. Thực tiễn quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân vượt qua bao khó khăn, gian khổ đưa đất nước vượt thử thách.

  Reply
 • 25 Tháng Mười Hai, 2018 at 6:57 sáng
  Permalink

  Những lời lẽ giả dối, bịa đặt, vu khống, phản động của Paulus Lê Sơn cần phải đấu tranh, ngăn chặn, vạch trần và bác bỏ. Tôi đồng tình với bài viết trên.

  Reply
 • 25 Tháng Mười Hai, 2018 at 8:28 sáng
  Permalink

  “Các quyền căn bản của người dân Việt Nam gần như bị triệt tiêu hoàn toàn, con người không có quyền được học, được ăn, nói, tự do, tín ngưỡng, có quyền về đất đai, nhà ở”. Đây là sự bịa đặt, vu khống vô văn hóa của Paulus Lê Sơn. Một tên lưu manh, giả danh tri thức…

  Reply
 • 26 Tháng Mười Hai, 2018 at 8:30 sáng
  Permalink

  Những luận điệu xuyên tạc về tình hình đất nước, chế độ chính trị và con người Việt Nam của Paulus Lê Sơn không lừa bịp được ai. Y ngày càng lộ rõ bản chất của một kẻ phản động, hại dân, hại nước. Chúng ta cần phải kiên quyết đấu tranh, vạch trần và bác bỏ

  Reply
 • 26 Tháng Mười Hai, 2018 at 8:40 sáng
  Permalink

  Sự xuyên tạc trắng trợn của Paulus Lê Sơn thật là bỉ ổi!. Y đã đổi tráng, thay đen, đánh tráo thật, giả để lừa mị dân ta!. Nhưng Y đã thất bại ngay từ trong ý tưởng, bởi chính thực tiễn đời sống của nhân dân là minh chứng thuyết phục cho sự đúng đắn của những quyết sách đổi mới đất nước mà Đảng khởi sướng.

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.