Thái Hạo lại giở trò “mượn gió bẻ măng”

Cùng là đồng bọn của những kẻ xuyên tạc, vu khống, bóp méo sự thật nhằm chống phá sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Thái Hạo luôn “bới lông tìm vết”, “nghe hơi nồi chõ” để bịa đặt, vu khống, bóp méo sự thật nhằm lôi kéo, kích động nhân dân, gây mất niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa. Và mới đây, trên trang mạng Baotiengdan đã phát tán bài viết “Nguyên khí quốc gia và hội chứng bỏ việc” của Thái Hạo cũng nhằm mục đích đó. Lợi dụng hiện tượng 221 bác sĩ, nhân viên Bệnh viện Bạch Mai xin nghỉ việc trong thời gian vừa qua, Thái Hạo đã và đang cố tình xuyên tạc sự thật, bôi nhọ vai trò lãnh đạo của Đảng, chế độ xã hội chủ nghĩa và khát vọng cống hiến của đại đa số cán bộ, công chức.

  1. Thái Hạo lợi dụng hiện tượng 221 cán bộ, nhân viên Bệnh viện Bạch Mai xin nghỉ việc để xuyên tạc bản chất tốt đẹp của chế độ ta

Trong thời gian qua, trên một số trang tin đã đăng tải thông tin về hiện tượng 221 cán bộ, nhân viên Bệnh viện Bạch Mai có đơn xin nghỉ việc, trong số đó, có cả nhân lực trình độ cao, có cả số nghỉ việc do sắp xếp lại biên chế và vị trí việc làm do Bệnh viện thực hiện tự chủ tài chính hoàn toàn. Trong trả lời báo chí, Bệnh viện Bạch Mai có nêu ra một số nguyên nhân khiến nhiều cán bộ, nhân viên của bệnh viện xin nghỉ việc như: do chế độ, chính sách đãi ngộ với viên chức, người lao động bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19, tổng doanh thu của Bệnh viện giảm. Bệnh viện Bạch Mai là cơ sở y tế đa khoa hạng đặc biệt lớn nhất cả nước, so với hơn 12.000 cán bộ, nhân viên của Bệnh viên thì con số hơn 200 trường hợp chủ yếu là nhân viên hợp đồng lao động xin nghỉ việc không ảnh hưởng đến chất lượng khám, chữa bệnh của Bệnh viện.

Bên cạnh đó, Thái Hạo còn vu khống, bóp méo sự thật đưa ra thông tin không chính xác, cho rằng có “hơn 600 y, bác sĩ xin nghỉ việc ở một Bệnh viện ở Thành phố Hồ Chí Minh”?!. Rõ rằng, đây là thông tin bịa đặt, không có thật. Bởi vì, ngày 19/4, trao đổi với báo Tiền Phong, đại diện Bệnh viện đa khoa Bưu Điện bác bỏ thông tin trên và cho biết, không có chuyện 624 bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên y tế nghỉ việc hàng loạt. Trong thời gian 5 năm qua có nhiều chuyển biến về nhân sự, tuy nhiên chỉ khoảng 100 nhân viên y tế nghỉ, trong số này chủ yếu là những nhân viên hợp đồng ngắn hạn, nhiều người hết hợp đồng không tiến hành ký lại và một số y bác sĩ sắp đến tuổi nghỉ hưu, không tái bổ nhiệm xin nghỉ trước tuổi. Đại diện lãnh đạo bệnh viện khẳng định, không có chuyện trù dập hay mất đoàn kết nội bộ dẫn đến tình trạng nghỉ việc hàng loạt như một số thông tin trên mạng lan truyền.

Sự thật đã rõ. Ấy vậy mà, Thái Hạo đã bịa đặt, bóp méo sự thật, lợi dụng sự kiện một số cán bộ, nhân viên Bệnh viện Bạch Mai xin nghỉ việc để vu khống về “cách thức sử dụng nguồn lực con người ở Việt Nam hiện nay”!. Từ đó, y lu loa, vu khống, xuyên tạc cho rằng “người trí thức bị xúc phạm, thậm chí nhục mạ, bị coi khinh”. Đây là một âm mưu rất thâm độc của Thái Hạo và đồng bọn của y, nhằm lợi dụng một sự kiện rất bình thường trong xã hội dân chủ, nhân văn ở Việt Nam để quy kết, bôi nhọ, xuyên tạc bản chất tốt đẹp của chế độ ta dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

  1. Hiện tượng một số cán bộ, nhân viên ở Bệnh viện Bạch Mai xin nghỉ việc không ảnh hưởng đến khát vọng phát triển đất nước của Nhân dân ta

Việc hơn 200 cán bộ, nhân viên Bệnh viện Bạch Mai xin nghỉ việc có nhiều nguyên nhân. Tuy nhiên, đây chỉ là một hiện tượng trong một đơn vị cụ thể mà ở đó một số cán bộ đã bị xử lý vì liên quan đến hành vi tham nhũng. Có lẽ, trong số cán bộ, nhân viên xin nghỉ việc này có một số ít nhiều có liên quan đến những trường hợp vi phạm thời gian qua. Điều đó khẳng định, đây là hiện tượng không ảnh hưởng đến khát vọng phát triển đất nước của Nhân dân ta.

Một trong những quan điểm Ðại hội XIII của Đảng khẳng định: “Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, đặc biệt lịch sử hơn 90 năm dưới sự lãnh đạo của Ðảng đã đem lại những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, chứng tỏ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Chúng ta có quyền tự hào vì những trang sử vẻ vang của dân tộc ta dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Hơn 35 năm đổi mới, đất nước đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Ðất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. 35 năm qua, đất nước ta đã tiến những bước dài chưa từng có trong lịch sử dân tộc. Ðất nước, xã hội và con người đều đổi mới, tiếp tục từng bước quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Những thành tựu đạt được qua 35 năm đổi mới là kết tinh lòng yêu nước nồng nàn, ý chí tự cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, sức sáng tạo, tinh thần đổi mới và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc của quá trình phấn đấu liên tục, bền bỉ của toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân ta.

Thực tiễn lịch sử đã chứng minh, trong bất luận hoàn cảnh nào dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam thì khát vọng phát triển đất nước của Nhân dân ta vẫn là sợi chỉ đỏ xuyên suốt, là sức mạnh của dân tộc. Rõ ràng, những luận điệu xuyên tạc của Thái Hạo và đồng bọn của y không thể làm lung lay niềm tin của Nhân dân ta đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa và tiền đồ của dân tộc, tương lai của đất nước./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.