Tổng Bí thư làm Chủ tịch nước không trái hiến pháp và lòng dân

Việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được bầu làm Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là đáp ứng đúng yêu và xu thế phát triển của đất nước trong thời kỳ mở cửa hội nhập. Đặc biệt, điều này còn hoàn toàn phù hợp với long dân. Vậy mà, vẫn có những kẻ như Phạm Chí Dũng ngồi lê đôi mách, thêm bớt thông tin, để tạo dựng nên câu chuyện “bất thường và trái thông lệ”, hay đặt ra những “câu hỏi” với dụng ý xấu xa nhằm xuyên tạc công tác bầu cử; bôi nhọ lãnh đạo, chia rẽ khối đoàn kết, thống nhất trong Đảng và Nhà nước Việt Nam.

Một là, Phạm Chí Dũng đã tạo dựng việc bầu Chủ tịch nước từ bình thường thành “bất thường và trái thông lệ” để gián tiếp xuyên tạc công tác bầu cử ở Việt Nam. Phạm Chí Dũng cho rằng, việc chọn người ứng cử vào chức vụ Chủ tịch nước của Quốc hội Việt Nam vừa qua là “không nằm trong quy định của Hiến pháp Việt Nam” và “thuộc loại “nhân sự thần tốc” khiến cả chính trường quan chức và dư luận xã hội đặc biệt xôn xao”. Phải khẳng định, đây là luận điệu hết sức phi lý và xuyên tạc trắng trợn của Phạm Chí Dũng. Bởi vì, một lẽ đương nhiên, khi chức danh Chủ tịch nước bị khuyết (do Chủ tịch nước Trần Đại Quang đột ngột từ trần), Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh giữ chức quyền Chủ tịch nước cho đến khi Quốc hội bầu Chủ tịch nước mới là đúng với Hiến pháp Việt Nam. Điều 93 Hiến pháp 2013 hiến định: “Trong trường hợp khuyết Chủ tịch nước thì Phó Chủ tịch nước giữ quyền Chủ tịch nước cho đến khi Quốc hội bầu ra Chủ tịch nước mới”.

Hơn nữa, việc lựa chọn nhân sự cho chức danh Chủ tịch nước cũng đáp ứng đúng mọi tiêu chuẩn được quy định tại Tiểu mục 2.4 Mục I Quy định 90-QĐ/TW năm 2017, đó là: Người được bầu làm Chủ tịch nước phải “Có uy tín cao, là hạt nhân đoàn kết trong Trung ương, Bộ Chính trị và trong toàn Đảng. Có năng lực nổi trội, toàn diện trên các mặt công tác, nhất là lĩnh vực đối nội, đối ngoại, an ninh, quốc phòng; hiểu biết sâu, rộng về công tác tư pháp. Là trung tâm đoàn kết các lực lượng xã hội và các cộng đồng dân tộc trong, ngoài nước. Quyết liệt trong lãnh đạo, điều hành theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được phân công. Đã kinh qua và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ở chức danh bí thư tỉnh ủy, thành ủy hoặc trưởng ban, bộ, ngành Trung ương, tham gia Bộ Chính trị trong một nhiệm kỳ trở lên”. Do đó, Quốc hội chọn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để bầu giữ chức Chủ tịch nước là hoàn toàn xứng đáng, không chỉ đúng với Hiến pháp, mà còn tạo được sự nhất trí cao trong Đảng, Nhà nước và Quốc hội; đáp ứng ý chí và nguyện vọng của nhân dân, được các tầng lớp nhân dân đồng tình, ủng hộ. Đâu như sự xuyên tạc của Phạm Chí Dũng về cái gọi là “nhân sự thần tốc”, gây “xôn xao” chính trường và xã hội.

Hai là, mục đích xấu xa của Phạm Chí Dũng thông qua bầu Chủ tịch nước là bôi nhọ lãnh đạo, chia rẽ khối đoàn kết, thống nhất trong Đảng và Nhà nước Việt Nam. Việc Phạm Chí Dũng tự đặt ra các câu hỏi như “Vì sao không thể kéo dài”, “Vì sao không thể kiên nhẫn”, hay “Phải chăng có một lý do đặc biệt”, “Phải chăng đang khẩn cấp”… không có mục đích tốt đẹp gì ngoài việc làm sai lệch thông tin, nói xấu về lãnh đạo; đặc biệt nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết thống nhất trong Đảng và Nhà nước Việt Nam, gây hoài nghi trong xã hội.

Những luận điệu trên của Phạm Chí Dũng không thể che đậy ý đồ xấu xa, chống phá Đảng, Nhà nước, Quốc hội của Y, càng không thể thay đổi được sự thực, đó là: Quốc hội xem xét bầu ra Chủ tịch nước mới, là tuân thủ đúng Hiến pháp Việt Nam; kỳ họp của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của Quốc hội lần này là định kỳ, không có gì bất thường, vì không chỉ để giới thiệu, xem xét nhân sự và bầu Chủ tịch nước, mà còn bàn đến nhiều vấn đề quan trọng của của Đảng, đất nước; việc bầu Chủ tịch nước sau khi chức danh này bị khuyết cũng là hết sức bình thường của mỗi quốc gia và Việt Nam.

Tóm lại, Phạm Chí Dũng một kẻ cơ hội, phản động, sống tha hương cầu thực ở đất khách quê người, chất chứa lòng thù hận cá nhân, nên thường xuyên tung tin xuyên tạc, sai lệch về sự kiện bầu Tổng Bí thư làm Chủ tịch nước ở Việt Nam. Việc làm này của Y càng khiến mọi người dân Việt Nam khinh miệt./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

9 thoughts on “Tổng Bí thư làm Chủ tịch nước không trái hiến pháp và lòng dân

 • 12 Tháng Mười Một, 2018 at 10:10 sáng
  Permalink

  Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được bầu làm Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vừa đáp ứng đúng yêu và xu thế phát triển của đất nước trong thời kỳ mở cửa hội nhập vừa phù hợp với lòng dân.

  Reply
 • 12 Tháng Mười Một, 2018 at 1:46 chiều
  Permalink

  Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được bầu làm Chủ tịch nước đúng là hợp lòng Dân, ý Đảng. Đi đâu cũng thấy, từ thành phố đến nông thôn, đại đa số cán bộ, Nhân dân đều vui mừng, phấn khởi trước sự kiện này.

  Reply
 • 12 Tháng Mười Một, 2018 at 2:58 chiều
  Permalink

  Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được bầu làm Chủ tịch nước là hợp với lòng Dân, ý Đảng. Nhân dân cả nước đều vui mừng, phấn khởi trước sự kiện này

  Reply
 • 13 Tháng Mười Một, 2018 at 7:05 sáng
  Permalink

  Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được bầu làm Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là hợp ý Đảng, lòng dân; đáp ứng đúng với tình hình thực tiễn nước ta

  Reply
 • 13 Tháng Mười Một, 2018 at 8:26 sáng
  Permalink

  Hợp nhất Tổng Bí thư với Chủ tịch nước là xu thế tất yếu của thời đại, là ý Đảng, lòng dân, đảm bảo thống nhất cao và kịp thời trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tạo sức mạnh to lớn cho hệ thống chính trị, sự lớn mạnh của Đất nước ta trong thời kỳ mới!.

  Reply
 • 13 Tháng Mười Một, 2018 at 10:30 sáng
  Permalink

  Việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được bầu làm Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là đúng Hiến pháp và hợp lòng dân.

  Reply
 • 14 Tháng Mười Một, 2018 at 7:00 sáng
  Permalink

  Những luận điệu trên của Phạm Chí Dũng không thể che đậy ý đồ xấu xa, chống phá Đảng, Nhà nước, Quốc hội của Y, càng không thể thay đổi được sự thực.

  Reply
 • 14 Tháng Mười Một, 2018 at 9:06 sáng
  Permalink

  Những luận điệu xuyên tạc của Phạm Chí Dũng đã bộc lộ rõ ý đồ xấu xa, chống phá Đảng, Nhà nước, Quốc hội Việt Nam

  Reply
 • 16 Tháng Mười Một, 2018 at 1:15 chiều
  Permalink

  Việc Quốc hội chọn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để bầu giữ chức Chủ tịch nước là hoàn toàn xứng đáng, không chỉ đúng với Hiến pháp, mà còn tạo được sự nhất trí cao trong Đảng, Nhà nước và Quốc hội; đáp ứng ý chí và nguyện vọng của nhân dân. Đó là một sự thật mà không một thế lực thù địch nào có thể xuyên tạc, bịa đặt được.

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.