TRỊNH HỮU LONG XUYÊN TẠC ĐIỀU 331 BỘ LUẬT HÌNH SỰ

Vừa qua, trên Bloger của Luatkhoa.org Trịnh Hữu Long có bài viết: “Tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ – một điều luật hoàn toàn thừa thãi” cho rằng, điều 331 Bộ luật Hình sự là mơ hồ, thủ tiêu quyền của người dân. Thực tế Trịnh Hữu Long đang xuyên tạc điều 331 của Bộ luật Hình sự.

Thứ nhấtBộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 quy định về nhiệm vụ của Bộ luật này là: Bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ của nhân dân, bảo vệ quyền bình đẳng giữa đồng bào các dân tộc, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, tổ chức, bảo vệ trật tự pháp luật xã hội chủ nghĩa, đồng thời góp phần bảo vệ hòa bình và an ninh của nhân loại. Bộ luật Hình sự bảo vệ các quan hệ xã hội quan trọng này khỏi sự xâm hại của các hành vi phạm tội. Các chế tài hình sự là những biện pháp mang tính cưỡng chế Nhà nước nghiêm khắc nhất không chỉ nhằm mục đích trừng trị đối với người phạm tội mà còn răn đe, phòng ngừa tội phạm có hiệu quả; đấu tranh phòng ngừa và chống tội phạm, nhiệm vụ này của Bộ luật Hình sự thể hiện phương châm phòng bệnh hơn chữa bệnh của Đảng và Nhà nước ta, lấy giáo dục phòng ngừa là chính kết hợp với các biện pháp răn đe, xử lý nghiêm minh đối với các hành vi tội phạm nhằm giáo dục cải tạo người phạm tội trở thành công dân có ích cho xã hội và sớm hòa nhập với cộng đồng. Nhiệm vụ này của Bộ luật Hình sự được thực hiện dưới 2 hình thức: Ngăn ngừa riêng đối với những người đã phạm tội thông qua việc xét xử và áp dụng hình phạt cùng các biện pháp cưỡng chế khác đồng thời tăng cường sự kiểm tra của xã hội đối với những người bị kết án nhằm ngăn ngừa họ phạm tội mới. Ngăn ngừa chung đối với các thành viên khác trong xã hội phạm tội bằng những quy định cấm của luật Hình sự và khả năng áp dụng các chế tài hình sự nếu họ thực hiện hành vi phạm tội; giáo dục mọi công dân có ý thức tôn trọng, tuân thủ và chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật, tích cực tham gia vào công cuộc đấu tranh phòng và chống tội phạm. Nhiệm vụ này của Bộ luật Hình sự được thực hiện thông qua các hình thức: Bảo vệ các lợi ích của cá nhân, của xã hội và của Nhà nước bằng việc đe dọa áp dụng hình phạt nếu thực hiện hành vi phạm tội xâm hại các lợi ích này; áp dụng hình phạt và các biện pháp cưỡng chế khác đối với người phạm tội và răn đe đối với các thành viên khác trong xã hội; phổ biến tuyên truyền luật Hình sự rộng rãi trong quần chúng nhân dân. Với nhiệm vụ như trên thử hỏi Trịnh Hữu Long điều 331 của Bộ luật Hình sự này có thủ tiêu quyền của người dân không? Có “thừa thãi” như sự xuyên tạc của Y?

Thứ hai, về cơ sở pháp lý cần xét đến bốn yếu tố: khách thể, chủ thể, khách quan, chủ quan của tội phạm. Khách thể của tội phạm này là lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân. Các lợi ích này có thể là lợi ích vật chất hoặc phi vật chất. Mặt khách quan của tội phạm là người thực hiện hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân có thể thực hiện một trong các hành vi như: lợi dụng các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tín ngưỡng, tôn giáo, tự do hội họp, lập hội và các quyền tự do dân chủ khác xâm phạm lợi ích của  Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân. Chủ thể của tội phạm là chủ thể của các tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Họ có thể là bất kì ai, là người Việt Nam hoặc người nước ngoài. Mặt chủ quan của tội phạm là người phạm tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân thực hiện hành vi do cố ý, tức là nhận thức rõ hành vi của mình xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân, thấy trước hậu quả của hành vi đó và mong muốn hậu quả xảy ra hoặc thấy trước hậu quả của hành vi đó có thể xảy ra, tuy không mong muốn nhưng vẫn có ý thức để mặc cho hậu quả xảy ra. Với cơ sở pháp lý như trên, thì điều 331 Bộ luật Hình sự này có “mơ hồ” hay “thừa thãi” như luận điệu của Trịnh Hữu Long không?

Trước những luận điệu xuyên tạc điều 331 của Bộ luật Hình sự, mỗi người dân cần nâng cao nhận thức  pháp luật, không để rơi vào bẫy “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Mọi suy nghĩ và hành động của cá nhân, tổ chức cố tình xuyên tạc các điều khoản pháp luật, vi phạm quyền tự do dân chủ của Nhà nước và nhân dân cần phải vạch trần và đấu tranh, loại bỏ.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.